Översättnings- och språktjänster

Viexpo erbjuder sakkunniga och skräddarsydda översättnings- och språktjänster åt såväl företag, samfund som privatpersoner. Vi sköter uppdragen flexibelt, snabbt och proffsigt. Nu går internationaliseringen lättare än någonsin med Viexpo!

Översättnings- och språktjänster

Ett korrekt språk är oumbärligt för företagets image, inte minst i den internationella konkurrensen om kunderna.  När det gäller krävande tekniska och kommersiella dokument samt förhandlingar med kunder har högklassiga översättningar stor betydelse. En professionell översättare känner specialbranscherna och behärskar terminologin. En sakkunnig tolk å sin sida behövs vid viktiga förhandlingar och andra möten.

 

Viexpo erbjuder översättningstjänster inom så gott som alla språkpar. Till vår hjälp har vi ett pålitligt nätverk av yrkeskunniga underleverantörer, varav flera är s.k. native speakers.

Exempel:

Viexpos översättnings- och språktjänster täcker alla delområden inom affärsverksamheten:

 

Översättning av webbplatser

 • säkerställande av den språkliga kvaliteten på webbplatsen
 • anpassning av texten till målmarknaden
 • e-tidningar och elektroniska nyhetsbrev
 • uppdateringar och kompletteringar på webbplatsen – snabbt och proffsigt

 

Översättning av företagets marknadsföringsmaterial

 • företagsbroschyrer, PowerPoint-presentationer
 • tidningsannonser, affischer
 • mässmaterial, sloganer

 

Översättning av företagets interna material

 • rapporter, verksamhetsberättelser
 • protokoll, strategier

 

Översättning av officiella dokument

 • översättningar bestyrkta av en auktoriserad translator

 

Översättning av produktmaterial

 • broschyrer, produktbeskrivningar
 • servicemanualer
 • bruksanvisningar, instruktioner
 • kundförfrågningar, offerter

 

Tolkning

 • affärskorrespondens, korrespondens per e-post
 • tolkning vid kundbesök, företagsbesök och förhandlingar
 • kontakter per telefon

 

Korrekturläsning

 • språkgranskning

Beställ översättning

1.  Bifoga filen som ska översättas till formuläret

Obs! Om du har flera dokument, vänligen packa in dem i en zip-fil.

Formuläret accepterar inte flera separata dokument.

2.  Godkänn offerten som du får per e-post

3.  Vi skickar den färdiga översättningen per e-post

Så enkelt är det!

Öppna blanketten

Ta kontakt

Ytterligare information får du av våra experter på internationalisering. Du kan kontakta Minna eller någon annan av våra experter.

Senior International Business Advisor

Minna Jakobsson

 

”Jag har lång erfarenhet av marknadsanalyser inom olika branscher och marknadsområden samt av utvecklingsprojekt för företag där man utnyttjar marknadskunskap och designtänkande. Förutom grundrådgivning jobbar jag med marknadsanalyser och med evenemang i samband med temaåret 2018: Affärsmöjligheter i Mellanöstern och Nordafrika. Jag jobbar på kontoret i Vasa.”

 

+358 50 572 7404

minna.jakobsson(at)viexpo.fi