Nordic-laadulla kehittyville markkinoille: Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan markkinamahdollisuuksien teemavuosi 2018

 

Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä tarjoavat yrityksille valtaisat markkinat, mutta toistaiseksi harva suomalainen yritys on hyödyntänyt markkinoiden mahdollisuuksia. Alueelle suuntautuvaan vientiin on myös tarjolla useita rahoitusmahdollisuuksia. Viexpo haluaa teemavuodellaan kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tutustumaan näihin markkinoihin ja lähtemään vientiin!

Nordic-laadulla

kehittyville markkinoille

Vuoden 2018 aikana tulemme nostamaan esiin erityisesti Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan markkinoita ja niiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Kerromme, mille toimialoille panostetaan, missä juuri nyt on kysyntää ja mitä on hyvä ottaa huomioon, kun halutaan tehdä kauppaa Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan markkinoilla. Toimimme yhteistyössä mm. Ulkoministeriön ja suurlähetystöjen, sekä Business Finlandin kanssa.

 

Järjestämme teemavuoden aikana mm. suurlähettiläsvierailuja yhdessä UM:n kanssa. Vierailujen yhteydessä järjestämme yrityksille suunnattuja tilaisuuksia, joissa suurlähettiläät kertovat ajankohtaisista asioista asemamaistaan ja markkinoilla jo toimiva yritys tuo esiin omia kokemuksiaan. Kehitämme suurlähettiläsvierailukonseptia niin, että kiinnostuneet yritykset saavat juuri heidän tarpeitaan vastaavaa tietoa ja autamme yrityksiä siitä eteenpäin seuraavissa askelissa kohti uusia markkinoita.

 

Lisäksi tiedotamme kohdennetusti tulevista, alueelle suuntautuvista Business Finland -matkoista, joilla tutustutaan kohdemarkkinoihin paikan päällä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Järjestämme myös messumatkoja ajankohtaisille messuille yhdessä sopimuskumppaniemme kanssa.

Toimet ja

tavoitteet

Teemavuosi toimii sateenvarjona, jonka alla toteutetaan monenlaisia tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita erityisesti Pohjanmaan maakunnissa. Viexpon koko palvelupaketti on yritysten käytössä. Mm. markkina-analyysin avulla voidaan selvittää esim. asiakkaista, kilpailijoista, tuotteista, jakeluteistä, viranomaisista ja muista vaikutuskanavista ne tiedot, jotka yritys tarvitsee laatiakseen strategian markkinoita varten.

 

Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän teemavuosi linkittyy tiiviisti Viexpon koordinoimaan kansalliseen pohjoismaiseen liiketoiminnan osaamiskeskittymään NordicHubiin. Pohjoismainen osaaminen, Nordic-laatu on kilpailuetumme kehittyvillä markkinoilla ja siihen satsaamme.  Tavoitteena on hyödyntää yhteistyön voimaa ja rakentaa toimintaa pk-yritysten kokonaisvientiratkaisujen kasvattamiseksi Skandinaviasta maailmalle.

 

Teemavuoden tavoitteena on välittää tietoa, antaa konkreettista apua ja neuvontaa ja rohkaista yrityksiä lähtemään näille kehittyville markkinoille. Suunnittelemme räätälöidyt polut kullekin kiinnostuneelle yritykselle liiketoiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista sekä Business Finland -matkoista. Jos nämä markkinat kiinnostavat, olettehan meihin yhteydessä!

Markkinoiden

mahdollisuudet

-palvelu

Löydät täältä myyntiliidejä ja liiketoimintamahdollisuuksia ympäri maailmaa. Voit tehdä hakuja toimialoittain tai maantieteellisen alueen perusteella.

 

Team Finland Market Opportunities https://www.marketopportunities.fi/

Team Finland –

vienninedistämis-

matkat

Team Finland -verkoston vierailut eri kohdemaihin on tarkoitettu kaikenkokoisille kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille. Vierailukohteista ja -ajankohdista löydät tietoa täältä:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/kansainvalisty-ja-kasva/team-finland-vierailut/

Vuoden 2018 erityisteemana elintarvikeala

Vuoden teematoimialaksi on valittu tänä vuonna elintarvikeala. Alkuvuodesta järjestimme yhteistyössä Eviran kanssa elintarvikevientifoorumin ja vuoden aikana käynnistämme elintarvikevientikiihdyttämön toimintaa sekä vierailemme vähintään 50 elintarvikealan yrityksessä!

Elintarvikeviennin

mahdollisuudet

Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on paljon alkutuotantoa sekä lukuisia pieniä ja keskisuuria elintarvikealan yrityksiä. Lisäksi alueelta löytyy vahvoja monikansallisia elintarvikealan vientiyrityksiä.

 

Viexpo haluaa elintarvikealan teemavuodellaan kannustaa eri kokoisia yrityksiä hyödyntämään paremmin elintarvikeviennin tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi Viexpo haluaa olla mukana kehittämässä elintarvikealan ja muiden alojen rajapinnallista yhteistyötä, ml. digitalisaation hyödyntämistä ja kiertotaloutta.

 

Teemavuoden tavoitteena on Pohjanmaan maakuntien elintarvikeviennin monipuolistaminen ja vahvistaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi Viexpo järjesti alkuvuodesta yhteistyössä Eviran kanssa elintarvikefoorumin, on mukana käynnistämässä elintarvikevienti-kiihdyttämön toimintaa yhteistyössä Profict Partnersin,  SeAMKin ja Vaasan yliopiston kanssa ja vierailee vuoden aikana vähintään 50 elintarvikealan yrityksessä kolmen Pohjanmaan maakunnan alueella.

 

Teemavuoden aikana käsitellään myös elintarvikevientiä koskevaa kotimaan ja vientimaiden lainsäädäntöä sekä määräyksiä ja kehitetään yhdessä markkinointia ja viestintää.