Valmiina vientiin?

Viexpo antaa perusneuvontaa vientiin liittyvissä kysymyksissä. Selvitämme yhdessä yrityksesi kanssa viennin edellytyksiä ja haasteita. Lisäksi autamme määrittelemään vientipolun askelmerkit ja etenemisstrategian.
Valmiina vientiin?

Perusneuvonta

Perusneuvontavaiheessa analysoimme yrityksen nykytilaa ja vientimahdollisuuksia. Neuvomme rahoituksessa ja autamme myös hakemuksien teossa ja suunnittelussa.

 

Teemme yhdessä etenemissuunnitelman ja aloitamme sen toteuttamisen. Hyvän etenemissuunnitelman taustalla on aina ajantasainen markkinatieto, jotta vältytään turhilta sudenkuopilta. Etenemissuunnitelma perustuu vallitsevaan markkinatilanteeseen uudella markkinalla, jolloin eteneminen on hallittua.

 

SUOMI100- kasvua Skandinaviasta

Viexpon syksyllä 2017 toteuttama Suomi100-kampanja on erinomainen esimerkki perusneuvontavaiheen toimista. Kampanjan puitteissa vierailimme 100 yrityksissä kolmen pohjalaismaakunnan alueella, keskustellen yritysten tämänhetkisistä tilanteista, tulevaisuuden vientisuunnitelmista ja mahdollisista haasteista. Nykytila-analyysin lisäksi etsimme jokaiselle yritykselle myös liidin Skandinavian markkinoilta ja lähdimme rakentamaan vientipolkua useiden yritysten kanssa.

Lue lisää

Ennen vientimarkkinoille suuntaamista on hyvä pohtia mm. seuraavia kysymyksiä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa:

 

 

1) Miksi haluamme aloittaa viennin?

 

2) Mitkä ovat kohdemarkkinat?

 

3) Miten vienti rahoitetaan?

 

4) Mitkä ovat tarvittavat toimenpiteet viennin käynnistämiseksi?

Ota yhteyttä kansainvälistymisasiantuntijoihimme. He osaavat kertoa lisää vientiin liittyvistä kysymyksistä.