Katja Jankens

Katja Jankens

Senior Advisor
NordicHub Manager

katja.jankens@viexpo.fi
+358 50 573 8876

”Jokainen työpäivä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia!”

 

Katja kertoo, että Viexpo auttaa yrityksiä uusille markkinoille monin eri tavoin, perusneuvonnan, sparrauksen, markkinaselvitysten, markkinaselvitysmatkojen, messuosallistumisten, uusien verkostojen ja kontaktien, koulutusten ja projektien kautta. Hän on vastuussa NordicHubista ja hänellä on pitkä kokemus yritysten auttamisesta Norjaan ja Ruotsiin. Katja toimii Pietarsaaren toimipisteestä käsin.

 

”Viexpo tekee työtä ruohonjuuritasolla, pk-yritysten parissa, pk-yritysten hyödyksi”, kertoo Katja kuvaillessaan Viexpon toimintaa.

 

Katjan rooli Viexpolla on monipuolinen, sillä hänen vastuullaan on NordicHubin kehittäminen ja toteuttaminen. Muita hänen työtehtäviään on mm. yritysten ja klusterien neuvominen Pohjoismaiden markkinoille, koulutusten sekä verkostoitumistapahtumien ja -matkojen järjestäminen yrityksille ja klustereille. Vientineuvonnan lisäksi hän vastaa yritysten ja yritysryhmien messuosallistumisten ja markkinaselvitysmatkojen suunnittelusta ja toteutuksesta pääasiassa Pohjoismaihin sekä yritysryhmähankkeiden ja erilaisten tapahtumien toteutuksesta.

 

Katja toteuttaa myös Viexpon yritysryhmähankkeita, joiden tavoitteena on työstää uusia markkina-alueita ja kontakteja. Tulevia projekteja on mm. Norjan ja Kanadan markkinoille. Hän mainitsee erikoisosaamisekseen Skandinavian ja erityisesti Norjan markkina-alueena. Katjalla on vahvat verkostot Norjassa ja Ruotsissa sekä erinomainen kielitaito.

 

”NordicHub Managerina vastaan vahvan pohjoismaisen verkoston kehittämisestä sekä verkostojen hyötyjen tuomisesta yritysten ja klusterien käyttöön.”

 

Katjan mielestä parasta hänen työpäivissään on työn monipuolisuus, sillä jokainen työpäivä on erilainen ja tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Lisäksi innostava Viexpon tiimi sekä tietenkin asiakkaat tekevät työn tekemisestä mielekästä ja hauskaa.

 

Vapaa-ajallaan Katja kertoo viettävänsä paljon aikaa jäähallilla ja jalkapallokentän laidalla lasten harrastusten myötä. Hän myös lenkkeilee ja lukee etenkin norjankielistä kirjallisuutta.

Tästä voit varata tapaamisen Katjan kanssa.
Katja on sitten sinuun yhteydessä tarkemmin, että voitte sopia yksityiskohdista.