Lauri Laaksonen

Lauri Laaksonen

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija

lauri.laaksonen@viexpo.fi
+358 50 330 6652

”Markkinointiajattelun tulisi olla ohjaava logiikka läpi organisaation, sillä se tarjoaa mahdollisuudet luoda kestävää liiketoimintaa”

 

Lauri Laaksonen on uusin lisä Viexpon tiimiin. Tätä ennen Lauri työskenteli jatko-opintojen parissa Vaasan yliopistossa, josta hän valmistui vuoden 2021 lopussa kauppatieteiden tohtoriksi pääaineena markkinointi.

”Vuonna 2016 valmistuin Hankenista kauppatieteiden maisteriksi pääaineena markkinointi ja viimeiset noin 4,5 vuotta menivät saman alan jatko-opintojen parissa Vaasan yliopistossa. Lisäksi olen tehnyt töitä markkinointiin liittyvien projektien ja myynnin parissa, joten minulle on syntynyt vahva asiakaslähtöinen ajattelutapa ja osaaminen liiketoimintaan.”, Lauri kertoo.

 

Taustastaan Laurilla on hyötyä uudessa tehtävässään, sillä markkinoinnissa ja viestinnässä keskeistä on oikeanlainen ymmärrys kohderyhmästä.

”Viexpo on aktiivinen toimija, jolla on arvokasta tarjottavaa monille yksittäisille pk-yrityksille ja näistä koostuville verkostoille sekä klustereille. Jotta tämä arvo saadaan realisoitua, tulee meidän ensinnäkin tavoittaa oikeat toimijat ja kertoa heille onnistuneesti toiminnastamme. Tätä työtä on jo tehty onnistuneesti ja tarkoitus olisi jatkaa toiminnan kehittämistä.”, Lauri analysoi.

 

Tavoitteena on myös, että asiakaslähtöisen markkinointiajattelun ja -osaamisen hyödyntäminen ei rajoittuisi pelkästään omasta organisaatiosta viestimiseen. Niin Viexpon kuin pk-yritysten toiminnan edistäminen laajemmin ovat kiinnostavia aiheita.

Lauri muistuttaa, että markkinointiviestinnän lisäksi esimerkiksi kilpailuedun löytämisessä ja tuotteiden sekä palveluiden kehittämisessä oikea asiakas- ja sidosryhmäymmärrys on hyvin keskeistä. Hänestä markkinointiajattelun tulisi olla ohjaava logiikka läpi organisaation, sillä se tarjoaa mahdollisuudet luoda kestävää liiketoimintaa. Lauri onkin mielelläni mukana auttamassa niin Viexpoa kuin ulkomaille pyrkiviä ja siellä jo toimivia pk-yrityksiä laajemmin asiakaslähtöisemmän ajattelun ja toiminnan kehittämisessä.

 

Kysyttäessä miten Lauri päätyi hakemaan töitä juuri Viexpolle, esiin nousee paitsi sopivan roolin aukeaminen myös pidempiaikainen kiinnostus organisaatiota kohtaan. Verkostomainen yhteistyö eri tahojen kanssa, niin paikallisesti kuin kansainvälisesti, on motivoivaa ja inspiroivaa toimintaa. Sosiaalisen ja suomea, ruotsia sekä englantia sujuvasti taitavana henkilönä Lauri toimii luontevasti tämänkaltaisessa ympäristössä.

 

”Viexpo tekee todella tärkeää työtä ja organisaatiosta löytyy rautaisia ammattilaisia, joilta innolla odotan oppivani paljon uutta. Minusta on mahtavaa olla mukana auttamassa pk-yrityksiä maailmalle ja odotan innolla inspiroivia tapaamisia eri ihmisten kanssa.”, Lauri pohtii.

Tästä voit varata tapaamisen Laurin kanssa.
Lauri on sitten sinuun yhteydessä tarkemmin, että voitte sopia yksityiskohdista.