Rahankeräyslupa

Lupatiedot

Rahankeräysluvan saaja: Osuuskunta Viexpo

Rahankeräysluvan myöntäjä: Pohjanmaan poliisilaitos

Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2019/338, 8.4.2019

Keräyksen toimeenpanoaika ja alue: 8.4.-31.12.2019 Pohjanmaan poliisipiirin alue

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Varoilla on tarkoitus tukea Viexpon toimintaa ja siten vahvistaa pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Yrityksille tarjotaan monipuolisesti perusneuvontaa, eri alojen messu- ja vienninedistämismatkoja, vientiverkostojen toimintaa, markkinaselvityksiä ja konsultointipalveluja.

Aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää: Vuodesta 2020 alkaen

Käytännön toimeenpanija: Osuuskunta Viexpo

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kristian Schrey

+358 50 572 8253

kristian.schrey(at)viexpo.fi