Strategiasta toteutukseen vai toteutuksesta strategiaan?

Strategiasta toteutukseen vai toteutuksesta strategiaan?

Wasa Future Festivalin aikana pääsin kuuntelemaan monia mielenkiintoisia esityksiä. Yhdessä esityksessä nostettiin esiin, että meidän pitäisi siirtyä enemmän strategioista toteutukseen. Suurimmaksi osaksi olen samaa mieltä. Esimerkiksi jos vientistrategiaa ei toteuteta, ei vientiasioissa edistytä. Kuitenkin ilman harkittua strategiaa ja suunnitelmaa toteutuksessa tulee helposti virhearvioita ja siitä puuttuu fokus.

Strategia vai toteutus?

Viexpolla työskentelemme erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien vientiyritysten kanssa. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on auttaa yrityksiä vientistrategiatyössä ja vientitoimenpiteissä. Yritykset voidaan jakaa kahteen sen mukaan priorisoivatko he strategiaa vai toteutusta. Toisilla yrityksillä on selkeä strategia, mutta toteutus on jäänyt puuttumaan. Toisilla yrityksillä taas on kiire toteutuksen ja päivittäisten rutiinien kanssa, jolloin aikaa ei jää strategiselle suunnittelulle, esimerkiksi siitä miten päästä uusille markkinoille tai miten onnistua kasvattamaan yritystä.

Strategian edut

Toteutuksesta yritykset tietenkin saavat liikevaihtonsa, mutta kun haluat päästä uusille markkinoille, on strategia oltava, erityisesti pk-yrityksillä. Ilman selkeää strategiaa toimenpiteet voivat jäädä irrallisiksi ja lyhytaikaisiksi.

Strategiaa ei pidä tehdä liian vaikeaksi, sen tulee tukea ja antaa suuntaa vientitoimenpiteille. Strategiaa ja vientitoimenpiteitä ohjaavat vahvasti myös yhtiön resurssit, sekä henkilöstöresurssit että taloudelliset resurssit. Yritysten tilanne on aina erilainen, kaikki yritykset kuitenkin tarvitsevat toimintasuunnitelman esimerkiksi siitä, mitä, miten ja milloin vientitoimenpiteitä toteutetaan.  Vientistrategia on tietenkin paljon muutakin, mutta strategian tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa toimenpiteet ja näyttää yritykselle suunta.

Vientistrategiasta hyötyvät erityisesti yritykset, jotka ovat aloittamassa vientiään. Vientistrategiaa tehdessä yritysten kehityskohteet yleensä selkiytyvät. Vientiosaamisen lisääminen nousee usein esiin tärkeänä kehityskohteena mitä yritykset tarvitsevat. Jotta tieto ja osaaminen pysyisivät yrityksessä, suosittelen, että yritykset dokumentoivat tiedon, prosessit ja eri toimenpiteet. Konkreettinen asia mitä yritys voi tehdä on luoda yrityksen sisäinen vientikäsikirja, johon kirjataan tietoa muun muassa yrityksen strategiasta, kilpailueduista, hinnoittelusta, logistiikasta, kohdemarkkinoista, myyntikanavista sekä laatu- ja vientidokumentaatiosta.

Strategia mahdollistaa toteutuksen

Kaiken kaikkiaan strategia muodostaa perustan onnistuneelle viennille. Strategia voi olla myös dokumentoimaton, mutta dokumentoitu strategia tai vientikäsikirja hyödyttää yritystä enemmän, etteivät tiedot jää hiljaiseksi tiedoksi. Strategian tarkoitus on mahdollistaa kasvua ja johtaa kauppoihin. Strategia pelkästään strategian vuoksi ei hyödytä ketään.

Kåre työskentelee Viexpolla vientiin ja kansainvälistymisen liittyvien kysymysten parissa. Hänellä on vankka kokemus elintarvikeviennistä.

Kåre Björkstrand
Senior Advisor
+358 50 536 6655
kare.bjorkstrand@viexpo.fi

Voimme kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi, ja jopa englanniksi.

Julkaistu Vaasa Insider-lehdessä 1.9.2021