SUOMALAISET METSÄALAN YRITYKSET KANADAAN

SUOMALAISET METSÄALAN YRITYKSET KANADAAN

M I T Ä ?

Yritysryhmähanke on suunniteltu metsäalan yrityksille, ja sen tavoitteena on yhteistyössä ja pitkäjänteisesti työstää uusia markkina-alueita ja kontakteja Kanadasta.

Hanke tarvitsee käynnistyäkseen 3 osallistuvaa yritystä, hankkeen kesto on n. 1 vuosi. Tarkoitus on hakea hankkeelle rahoitusta Maaseuturahastolta, rahoituksen osuus on 75% kokonaiskustannuksista, yrityksen oma osuus on 25% kokonaiskustannuksista. Arvioitu kokonaiskustannus/yritys on n. 10 000€.


H A N K K E E N S I S Ä L T Ö :

  • Koulutuksia osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Kanadan markkinoita silmällä pitäen
  • Vierailu kohdemarkkinoilla, mahdollisesti Demo Internationalmessuilla, tapaamisia potentiaalisten asiakkaiden kanssa
  • Verkostoitumista
  • Yrityskohtaiset markkinaselvitykset kohdemarkkinoista
  • Kontaktihaku ja tapaamisten sopiminen osallistuville yrityksille kohdemarkkinoilla

M I T E N ?

Hankkeessa kaikki yritykset pääsevät vaikuttamaan toimintaan, kohdemarkkina tutkitaan ja siellä vieraillaan osallistuen mahdollisesti Demo International -messuihin, matkalla tavataan myös potentiaalisia
asiakkaita.

Viexpon toimii myös hankkeen hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden hanketta sekä hankkeen toimenpiteitä.

Markkina-alueelta kerätään yritysten käyttöön markkinatietoa ja saadaan myös suoraan tietoa asiakkailta ja jälleenmyyjiltä tuotteiden toimivuudesta.

M I K S I ?

  • Hanke lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista markkinoista
  • Hanke helpottaa yritysten verkostoitumista
  • Hankkeen yhteistoiminnallisuus avaa yritykselle näkökulmia uusista potentiaalisista alueista
  • Koulutusten avulla yritykset saavat paremmat työkalut uusille markkinoille lähtemiseen


Kysy lisää:

Katja Jankens
+358505738876
katja.jankens@viexpo.fi