Suomalaiset metsäalan yritykset Kanadaan

Suomalaiset metsäalan yritykset Kanadaan

M I T Ä ?

Yritysryhmähanke on suunniteltu metsäalan yrityksille, ja sen tavoitteena on yhteistyössä ja pitkäjänteisesti työstää uusia markkina-alueita ja kontakteja Kanadasta.

Hanke tarvitsee käynnistyäkseen 3 osallistuvaa yritystä, hankkeen kesto on n. 1 vuosi. Tarkoitus on hakea hankkeelle rahoitusta Maaseuturahastolta,
rahoituksen osuus on 75% kokonaiskustannuksista, yrityksen oma osuus on 25% kokonaiskustannuksista. Arvioitu omakustannushinta/yritys on n. 3000–5000 € riippuen yrityksen valitsemien palveluiden laajuudesta.


H A N K K E E N S I S Ä L T Ö :

  • Verkostoitumistilaisuus (virtuaalinen)
  • Yrityskohtaiset markkinaselvitykset kohdemarkkinoista
  • Kontaktihaku ja tapaamisten sopiminen osallistuville yrityksille kohdemarkkinoilla
  • Matka tapaamaan potentiaalisia asiakkaita esim. Demo International-messujen 16.–18.9.2021 yhteydessä tai muussa yritysten valitsemassa
  • tapahtumassa.


M I T E N ?

Hankkeessa kaikki yritykset pääsevät vaikuttamaan toimintaan, kohdemarkkina tutkitaan ja siellä vieraillaan osallistuen yritysten valitsemaan tapahtumaan, matkalla tavataan potentiaalisia
asiakkaita.

Viexpo toimii hankkeen hallinnoijana ja projektipäällikkönä koordinoiden hanketta sekä hankkeen toimenpiteitä.

Markkina-alueelta selvitetään yrityskohtaisesti tarvittavaa tietoa.


M I K S I ?

  • Hanke lisää konkreettisilla toimilla yritysten markkinatietoa uusista markkinoista
  • Hanke helpottaa yritysten verkostoitumista
  • Yhdessä toimimalla hanke tuo myös yksittäiselle yritykselle lisää näkyvyyttä


Kysy lisää:

Katja Jankens
+358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi

Elina Ruohonen
+358 50 385 4373
elina.ruohonen@viexpo.fi


Tarkempaa tietoa yritysryhmille suunnatuista vientiprojekteista löydät palveluistamme.