ONS 27.-30.8.2018

ONS 27.-30.8.2018

ONS, Offshore Northern Seas, är ett av världens största mässevenemang inom olje- och gasbranschen. ONS2018 arrangeras i Stavanger i Norge 27-30.8.2018. På mässan deltar ca 1 300 utställare från hela världen och den samlar till och med över 65 000 besökare från ca 100 länder. Närmare 60 % av mässbesökarna representerar företagens ledning och största delen av dem kommer från olje- och gasbolag samt från underleverantörindustrin och arkitekt- och ingenjörsbyråer. Pressen är traditionellt välrepresenterad på mässan. År 2016 utvidgades utställningsytan och nya utställningshallar togs i bruk. Det är alltså fråga om ett av världens största evenemang inom sin bransch.

VIEXPO ORDNAR EN LITEN SAMMONTER PÅ ONS2018-MÄSSAN (18m²) FÖR 4 FÖRETAG

I priset 7 500 € + moms/företag ingår:
•Bokning och planering av mässmontern
•Monteryta
•Monterns hyrda konstruktioner och elavgifter
•Byggnation och rivning av mässmontern
•Representation av företagen på mässan
•Registrering
•Stora väggytor
•Mässparrning före mässan
•Servering i mässmontern
•Viexpos person på plats under hela mässan
•Språkhjälp på norska och hjälp med inkastning och i diskussioner
•Hjälp med bearbetningen av kontakterna efter mässan*
•Viexpos administrationsavgift
•Koordinering och inmatning av stödansökningarna till Tekes system

Viexpo ansöker om internationaliseringsstöd för ovan nämnda kostnad från TEKES på företagens vägnar för de stödberättigande kostnaderna (ifall TEKES ännu beviljar stödet under 2018). Internationaliseringsstödet är stöd enligt prövning och kan fås för kostnaderna för mässmontern, dock max. 50 %. Därtill kan företagen få stöd med en flat rate-procent, max. 20 % av de stödberättigande mässmonterkostnaderna. Stödet som fås med flat rate-procenten kan kanaliseras t.ex. till frakt, rese- och inkvarteringskostnader, tolkningskostnader osv.
Alla deltagande företagen bör vara stödberättigade (se deltagarvillkoren).

Hotell och resebokningar: de deltagande företagen bokar själva sina resor och hotell.

*5 st/företag

Anmälningar och ytterligare information: Katja Jankens, katja.jankens@viexpo.fi, tfn 050 573 8876