Viexpo är med i den nationella idé-efterlysningen för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland!

Viexpo är med i den nationella idé-efterlysningen för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland!

Sammanlagt 58 projektidéer lämnades in till den nationella idé-efterlysningen för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utvärderingsgruppen har valt elva förslag som bäst stöder programmets målsättningar till vidare beredning.

Viexpos projektidé kommer att beredas vidare och projektets mål är att utveckla den internationella varumärkeskunskapen hos små och medelstora livsmedelsföretag, aktivera företagsgrupper och bidra till att bygga kollektiva varumärken på den internationella marknaden.

Mera information: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutiset-2018/yksitoista-hankeideaa-jatkoon-valtakunnallisten-maaseutuhankkeiden-haussa/