Passion for Nordic

Passion for Nordic

”Vi vill att det i hela Finland ska gå som hos oss, nämligen som på Strömsö.”

Snart 50-åriga andelslaget Viexpo vill vara de finländska SMF-företagens port till övriga Norden och vidare till världsmarknaden. För att främja detta har vi grundat en nationell kompetenshub – NordicHub. Under evenemanget Passion for Nordic, som Viexpo arrangerade, diskuterades Österbotten som exportföretagens port till den nordiska marknaden.

NordicHub är en nationell kompetenshub som koordineras av Viexpo och specialiserar sig på nordisk och internationell affärsverksamhet med fokus på export. NordicHub verkar i ett nätverksbaserat samarbete och drar nytta av varje regions starkaste kompetensområde för att bygga upp verksamhet som ökar andelen helhetsexportlösningar som tar SMF-företagen ut på den skandinaviska marknaden och vidare ut i världen.

Den 13.6 samlade NordicHub beslutsfattare, påverkare, företagare från olika branscher, experter på nordiskt affärskunnande, representanter för universitetet, gymnasieelever och studenter på Bock`s Corner Village. Under kvällen diskuterades de möjligheter som NordicHub skapar.

– I Österbotten finns en naturlig kontakt till Skandinavien, eftersom vi har starka handelsförbindelser, hälften av landskapets befolkning har svenska som modersmål och vi har stor kännedom om nordisk kultur, utbildning och de nordiska samhällena. Varför skulle vi inte använda detta till nytta för alla SMF-företag i Finland, säger Marja-Riitta Vest

Diskussionen under Passion for Nordic-kvällen leddes av Mari K. Niemi, ledare för InnoLab vid Vasa universitet. Under hennes ledning diskuterades bl.a. de nordiska länderna som tillväxtregion, våra styrkor i den globala handeln, framtida styrkor samt hur vi konkret ska gå vidare med NordicHub. Ett stort antal påverkare deltog i diskussionerna under evenemanget. Publiken kunde delta i diskussionen genom att rösta via nätet.

 

Aktuella ämnen fick fart på diskussionen

Under kvällen föddes många nya insikter. Enligt Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör i Kurikka, är flerspråkigheten i Österbotten, och framför allt det svenska språket, ett trumfkort på den skandinaviska marknaden. Tidigare landskapsdirektören och nuvarande ordföranden för Föreningen Samarbetsforum, Olav Jern, betonade dessutom österbottningarnas egenskaper som ger oss ett försprång. ”Vår styrka är att vi inte är nervösa inför att möta andra nordbor utan samarbetet är naturligt, för vi har redan samarbetat i hundratals år och vi känner kulturen i de nordiska länderna. Det är en fördel vi har”, säger Olav Jern. Enligt Sture Udd, vd för UPC Consulting Ltd, är ”vi österbottningar redan bra på det vi gör – vi behöver bara visa detta kunnande för övriga världen”.

Ett diskussionstema gällde nordisk kvalitet och hur man tar den vidare ut på den globala marknaden. Sture Udd betonade att det är av största vikt att köparen eller kunden tror och litar på försäljaren. Affärerna lyckas när vi är oss själva, men samtidigt naturligt nordiska. John Nyfors, chef för Wärtsilä Marine Solutions, lyfte fram att det är typiskt för Österbotten att vi får saker att hända, vi förmår utnyttja flerspråkigheten och skapar ett starkt förtroende i kundrelationerna. Detta har också Wärtsilä haft nytta av.

Även vikten av nätverk väckte livlig diskussion. Under ledning av Stefan Råback, vd för Vasek, konstaterades att nätverken i dag är viktigare än någonsin. Vi borde bli bättre på att bygga nätverk och utveckla dem, för det hör fortfarande inte till finländarnas styrkor. Vasaregionen fungerar ändå som ett tätt nätverk, som förenas med nationella nätverk och därmed ytterligare länkas ihop med globala nätverk via EU. De nordiska länderna borde man också se som ett nätverk vars mindre, inofficiella nätverk är lika viktiga som de officiella. Sture Udd uppmanade oss också att alltid och överallt bygga nätverk!

Det tredje diskussionsämnet var språk och vikten av språkkunskaper. Vi diskuterade det kunnande som redan finns och hur man kan stärka det, samt att man bör betona fördelarna och motivera till språkinlärning redan i tidig ålder. NordicHubs unga visionärer engagerades aktivt i den här diskussionen. Ungdomarna har som en del av kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb jobbat med att ta fram idéer och förverkliga NordicHub-visionen.

Under språkdiskussionen lyfte man särskilt fram motivationen att lära sig – och tala – det andra inhemska språket. För oss här i Österbotten är det naturligt att kunna båda språken, men hur kunde vi lyfta fram detta i övriga Finland? Max Jansson, vd för Visit Vasa, konstaterade att språk är kommunikation och inte enbart grammatik. ”Vi borde lära oss att våga tala och inte fundera på om allt blir grammatikaliskt korrekt. Det viktigaste är att budskapet går fram.” Katja Rajala, vd för Finhow Oy, poängterade också att språk öppnar dörrar till nya möjligheter. ”I Österbotten ser man tydligt att språkkunskaper uppskattas, vilket utan tvekan är en styrka för vår region.” Vaseks vd Stefan Råback påpekade att det har varit intressant att notera att man i Sverige inte alltid är medveten om att det talas svenska här.

 

På vilka områden borde vi då ta oss i kragen?

Vi är alltså redan bra på det vi gör i Österbotten när det gäller export, nordiska nätverk och nordiskt kunnande. Experterna från de olika branscherna och publiken, som levde med i diskussionerna, verkade vara eniga om att det är dags stärka Österbottens ställning nationellt som porten till övriga Norden. Mycket kan vi redan, men på vissa områden finns ännu utrymme för förbättring.

Enligt Max Jansson är det ytterst viktigt och företagen borde fästa större uppmärksamhet vid att ta reda på fakta och göra ett grundligt förarbete. Sture Udd betonade att var och en borde granska sitt eget företag ur en bredare synvinkel och i NordicHub-anda samarbeta med andra aktörer i samma bransch. ”Vi ska dela affärspartner och affärsrelationer, på ett brett plan dra nytta av affärspartnerna när de en gång här. Låt oss tillsammans dra nytta av alla kontakter vi har i regionen!” Därtill konstaterade diskussionsdeltagarna att vi borde lyssna bättre på kunderna och göra hemläxorna ordentligt; studenter som kommer hit borde lockas att stanna i regionen och den osynliga klyftan mellan Österbotten och övriga Finland borde överbryggas.

I ett större perspektiv vill vi visa hela övriga Finland – på riksnivå – varför det går som på Strömsö hos oss och hur resten av landet kan dra nytta av oss. Vi arrangerar en fortsättning på evenemanget 9.8. Välkommen med då!

 

Ytterligare information

Ordförande för NordicHubs styrgrupp, överdirektör Marja-Riitta Vest, tel. +358 40 539 6695, marja-riitta.vest@ely-keskus.fi

Viexpos vd: Kristian Schrey, tel. +358 50 572 8253, kristian.schrey@viexpo.fi

Projektledare för NordicHub: Julia Ruotsi, tel. +358 50 358 5669, julia.ruotsi@viexpo.fi

 

En del av texten är citerad ur en artikel i Vasa Insider och publicerad med skribentens tillstånd. Läs hela artikeln på: https://www.vaasainsider.fi/fi/talous/viexpo-vie-suomalaisyritykset-pohjanmaan-kautta-skandinaviaan-ja-maailmalle/