AgraMe 2019

AgraMe 2019

57.3.2019, Dubai

AgraME är det största internationella evenemanget inom branschen i Mellanöstern. År 2018 hade mässan 5278 deltagare. 86 % av besökarna kommer från Mellanöstern och Afrika. De huvudsakliga tyngdpunkterna på mässan är:

  • crop farming 28%
  • animal farming 29%
  • aquaculture 26%
  • animal health 17%.

 

Under mässan arrangeras också konferenser inom olika teman. Mässan besöks av branschens och områdets nyckelpersoner, inköpare och investerare från området.

 

Viexpo är Informa-mässarrangörens officiella samarbetspartner i Finland, och erbjuder tillsammans med mässarrangören de finska företagen en möjlighet att delta i en gemensam Finlandspaviljong på mässan i Dubai 5–7.03.2019. Företagen erbjuds utrymme på 6 m2 med nyckel i hand-principen. Företagen har naturligtvis också möjlighet att delta med en egen monter vars minimistorlek är 10 m2. Den slutliga storleken på montern och kostnaderna klarnar när vi fått ihop gruppen.

 

Mässans hemsida:  https://www.agramiddleeast.com/en/about-us/facts_and_figures.html

 

Anmälningstiden tar slut 27.11.2018

 

Ni kan anmäla er här.

Ni kan också anmäla er på traditionellt sätt med blankett till Elina Ruohonen.

 

Ytterligare information om mässan: Elina Ruohonen, elina.ruohonen(at)viexpo.fi, +358 50 385 4373.