Pop-up Bodö –ett lyckat koncept

Pop-up Bodö –ett lyckat koncept

Nordic Gateways pop-up Bodö -evenemang samlade nio företag till i Bodö i Norge. Viexpo representerades av International Business Developer Katja Jankens som har omfattande expertis i synnerhet om den norska marknaden.

Före Pop-up Bodös huvudevenemang, som arrangerades 9-11.10 i Bodö, ordnades en mångsidig serie av utbildningar. Under våren, sommaren och hösten erbjöds företagen sakkunnighandledning för att underlätta de första stegen på den norska marknaden. Inom Nordic Gateways pop-up Bodö -koncept ordnades fem utbildningstillfällen som förberedde företagen för den norska marknaden.

17.4.  Företagare, sälj inte, utan hjälp! Vasa

17.5.  Att förbereda sig för exportmarknader och kulturella skillnader i affärslivet, Vasa

5.6.    Avtalsfrågor Norge-Finland, Jakobstad

5.9.    Tullbestämmelserna och moms i Norge, Vasa

19.9. Konsten att pitcha, Jakobstad

Under utbildningarna fick deltagarna mångsidig information och handledning först i Vasa och Jakobstad och slutligen på huvudorten Bodö. De 36 deltagare i kickoffutbildningen fick höra Pasi Rautio berätta om vikten av försäljningsarbetet och dess verktyg. De tiotal deltagare som var med på de övriga utbildningarna fick veta om förberedelserna och sådant som bör beaktas i förhandlingarna med norrmän och när man skriver avtal. Utöver detta gick man igenom tullbestämmelserna i Norge och sådana momsbestämmelser som gäller ens egna produkter. Slutligen förbereddes deltagarna för att träffa potentiella kunder.

I Bodö möttes gruppen av honorärkonsuln, ambassadören och ledningen för Bodö kommun. Under första kvällen fick gruppen nätverka och njuta av stenåldersmat på Tuvsjyen vid Saltstraumen. Under dagarna i Bodö fick gruppen presentera sina företag för ett antal lokala företag och aktörer, bekanta sig med de olika företagens verksamhet, näringslivet och businessmöjligheterna i Bodöregionen.I programmet ingick också pitchning och matchmaking. De finländska företagen fick besöka honorärkonsul Gunnar Johansen vars koncern inom byggnadsbranschen Gunvald Johansen AS är bl.a. den största utvecklaren av Bodöregionen. Finlands ambassadör i Norge, Mikael Antell, var också med under dagarna. Gruppen besökte också bl.a. Nord Universitet och Mørkvedbukta forskningsstation.

Pop-up Bodö som ingår i projektet Nordic Gateway var en mycket lyckad exportfrämjande resa. De deltagande företagen var mycket nöjda med innehållet på både utbildningarna och resan. Kontakterna i Bodö för sin del fick en bra uppfattning om finländare som potentiella samarbetspartners.

Resan resulterade i nya synvinklar på nordiskt samarbete och dess effektivitet. I vårens program ingår således de norska samarbetsparternas besök till Österbotten.

 

Mera information:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi, tfn +358 50 5738876