Agritechnica Asia / Horti Asia 7–9.5.2020

Agritechnica Asia / Horti Asia 7–9.5.2020

Förra året arrangerade Viexpo framgångsrikt en Finland-sammonter på Agritechnica Asia / Horti Asia-mässan i Bangkok, Thailand. Under dessa mässor som arrangeras vartannat år, är Viexpo även år 2020 mässarrangörens officiella samarbetspartner och tar finska företag inom branschen till mässans Finland-sammonter med ”nyckeln i hand-principen”.

Agritechnica Asia är Sydostasiens mest internationella mässa inom branschen och sammankallar jordbruksbranschens experter. På mässan 2020 betonas lösningar och innovationer inom jordbruksteknologi som är relevanta och viktiga för Asiens jordbruksutveckling.

Mässan erbjuder en utmärkt chans att bekanta sig med nya marknadsområden och deras behov. På mässan hittar du branschens nyaste innovationer allt från odling och bevattningssystem till traktorer och mätinstrument, samt lär känna branschens producenter, distributörer, ingenjörer och tekniker. Mässan karakteriseras av innovations och informations utbyte mellan deltagarna.

Den populära Agritechnica-mässan besöktes år 2018 av över 10 000 besökare med inköpsansvar inom sina företag och det fanns över 300 utställare på plats från till och med 29 olika länder.

Agritechnica-mässan arrangeras tillsammans med Horti Asia -handelsmässan som fokuserar på trädgårds- och blomsterodling. Horti Asia-mässan inkluderar bl.a. plantering, arbetsredskap, lagring och transport. På mässan har du möjligheten att ställa ut och sälja dina produkter, samt bekanta dig med andra innovativa trädgårds- och blomsterodlingsteknologier.

Förra gången arrangerades två olika gårdsbesök dagen efter att mässan avrundats och detta arrangemang fick ett mycket positivt mottagande. Tanken är att liknande besök också skall ordnas under år 2020 mässa – dock naturligtvis till ett nytt ställe denna gång.

Viexpo arrangerar en sammonter för företagen på Agritechnica Asia / Horti Asia-mässan.

Prisuppskattningen för mässresan är ca. 5900 – 6300e (utan stöd) beroende på antalet deltagande företag och mässarrangörens priser. Det ansöks om BF-stöd för de deltagande företagen.

Genom att genast göra en gruppanmälan som utgörs av 4 olika företag, har vi möjligheten att utnyttja mässans Early Bird-priser.

Anmäl dig via Viexpo till mässan och börja kartlägga marknadsmöjligheterna i Asien!

Anmälningsblanketten hittar du här.

Mässornas hemsidor:
http://www.agritechnica-asia.com/
http://www.horti-asia.com/

En utskrivbar broschyr hittar du här.

Mera information om mässorna:

Elina Ruohonen

+358 50 385 4373
elina.ruohonen@viexpo.fi