50 Students go to 50 SMEs

50 Students go to 50 SMEs

Universitetets jubileumsår till äran, startar Viexpo ett samarbetsprojekt tillsammans med NTM-centralen och Vasa universitet. Projektet ”50 students go to 50 SMEs” har som syfte att göra områdets företag, mångsidiga företagsliv och nätverk bekanta för studeranden redan under studietiden och engagera studerandena. Samarbetsprojektet är en del av NordicHub och strävar till att få minst 50 SMF-företag med till universitetskurser i marknadsföring under hösten 2018 och våren 2019. Via samarbetet distribueras studerandenas kunnande för företagens förfogande. Målet är att pröva projektet under kursen Nordic Service Marketing. Kursen startar 22.10.2018. Vill du delta i projektet?

 

Vilken nytta får ditt företag av deltagandet?

Under Nordic Marketing-kursen har studerandena i uppgift (övningsuppgift) att göra en skriftlig rapport (på engelska) och en videoinspelning som innehåller en Service Blueprint, dvs. en analys ur kundens synvinkel på företagets serviceprocess och hur den fungerar samt eventuella välmotiverade förbättringsförslag till serviceprocessen. Service Blueprint-verktyget är en praktisk hjälp som stöd för utvecklandet av företagets tjänster.

 

Vad förväntas av ditt företag?

Som stöd för sina övningsuppgifter behöver studerandena basinformation om ditt företag bl.a. om produkterna, tjänsterna och kundmålgruppen. Studerandena behöver också tillstånd att besöka ditt företag och intervjua företagets representanter. Ett skriftligt sekretessavtal krävs av alla studeranden. All information om ditt företag och era kunder är konfidentiella och inga rapporter eller annan information om ditt företag delas till någon annan än kursens deltagare.

Är ni intresserade av att delta i projektet?

 

Anmälning och ytterligare information:

Beda Arponen

NordicHub Project Manager

beda.arponen@viexpo.fi