Affärsmöjligheter i Latinamerika

Affärsmöjligheter i Latinamerika

I mitten av augusti fick vi i Vasa besök av en delegation från Latinamerika som bestod av Finlands ambassadörer samt lokala representanter för Business Finland och utrikesministeriet. Som värdar för besöket stod Vasek Ab, Österbottens handelskammare och Viexpo. Ambassadörerna berättade hurdana affärsmöjligheter länderna kunde erbjuda de finländska företagen. Gästerna fick även höra om det internationella näringslivet i Vasaregionen, om de fina företagen och diskutera med företagen i speed dating anda.

I Latinamerika har de finländska företagen traditionellt varit verksamma inom skogs- och gruvbranschen. Förutom dessa anses energi, cirkulär ekonomi, logistik, utbildning och telekommunikation som potentiella branscher där de finländska företagen kan erbjuda kunnande i världsklass. Det finns behov av olika typer av investeringar i länderna och den växande medelklassen har köpkraft och önskar sig produkter och tjänster med kvalitet.

I flera av länderna inom området närmar sig valen och valresultatet och den politiska situationen i allmänhet påverkar alltid affärsmiljön. Det finns stora skillnader mellan länderna när det gäller affärsmiljön. Den som är närmast den finländska är Chile som tillsammans med Uruguay är de minst korrumperade på kontinenten (Källa: Transparency International).

Team Finland aktörerna är till hjälp för de finländska företagen på området. De känner till kulturen, aktörerna inom landet och tillvägagångssätten. Det lönar sig att kontakta dem ifall Latinamerika som marknadsområde intresserar!

Mera information:

Minna Jakobsson,
minna.jakobsson@viexpo.fi,
0505727404