Andelslaget Viexpos studiestipendium 2023

Andelslaget Viexpos studiestipendium 2023

Ansök senast 16.4.2023!


Viexpo lediganslår stipendier (à 250 €) att sökas för studier inom internationalisering och internationell handel. Stipendier kan sökas av heltidsstuderande vid yrkeshögskola i Viexpos verksamhetsområde: Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Sökande ska vara finsk medborgare.


Av ansökan ska framgå:

  • Sökandes kontaktuppgifter + personnummer
  • Hemort
  • Bankförbindelse/kontonummer
  • Studieinriktning och yrkeshögskola
  • Stipendiets användningsändamål
  • Studieutdrag bifogas ansökningen


Den fritt formulerade skriftliga ansökan skickas till Viexpo per e-post eller post. Ansökan ska vara framme senast 16.4.2023. Förfrågningar gällande stipendiet kan skickas per e-post.

Ansökningar och förfrågningar kan skickas till adressen martina.buss@viexpo.fi.

Per post skickas ansökan till

Martina Buss
Viexpo
Wolffskavägen 35 B
65200 Vasa

En utskrivbar broschyr.

Andelslaget Viexpo (vienti + export) grundades år 1970 som Finlands första regionala non-proft exportfrämjande organisation.

Vår grunduppgift är grundrådgivning kring export och internationalisering oavsett bransch och målmarknad till företag både lokalt och nationellt

Vi för årligen mer än 100 företag utomlands på bl.a. mässor och andra marknadsundersökningsresor. Varje år är vi i kontakt med mer än 1000 företag och organiserar minst 35 evenemang med syftet att uppmuntra export och internationalisering.