Anmälan till ATAsia- och HortiAsia-mässan

ATAsia och HortiAsia-mässan 2020

Bangkok, Thailand

14–16.2010.20

  • Välj mässan som du vill delta på

    (priset är ca 5900 – 6300 euro nyckeln i hand utan rese- och övernattningskostnader)
  • Välj montertyp och ange önskad storlek på monter:

  • Administrationsavgift

    Viexpos administrationsavgift ingår i helhetspriset.
  • Vid behov, printa ut blanketten innan du skickar den.