Anna-Maja Henriksson: “Vill vi nå framgång måste vi också tillåta varandra att misslyckas”

Anna-Maja Henriksson: “Vill vi nå framgång måste vi också tillåta varandra att misslyckas”

Misslyckanden är en del av vägen mot framgången. Det anser justitieminister Anna-Maja Henriksson som vill skapa en mer avslappnad syn på risker i synnerhet i näringslivets Österbotten.

Som bäst debatteras sysselsättning inne i plenum. Justitieminister Anna-Maja Henriksson tar en paus för att diskutera arbetsmarknadens förändrade villkor. Nya trender gör att entreprenörskap blir allt mer attraktivt.

– Den yngre generationen ser fler möjligheter med business i dag. De ser inte bara hoten. De rör sig internationellt och nationellt mer naturligt än tidigare generationer.

En av de stora utmaningarna för Finland ser Henriksson i bristen på arbetskraft. Det faktum att nya generationer ser annorlunda på arbetslivet än tidigare gör att vi måste anpassa oss till nya attityder.

– På 80-talet när jag själv kom ut i arbetslivet koncentrerade man sig mycket på ett fast arbete. I dag är det helt annorlunda. Det behöver finnas en grundtrygghet i att det finns en inkomst, men varifrån den kommer varje månad har inte längre lika stor betydelse, säger Henriksson.

Att Österbotten fortsättningsvis är ett av de mest exportdrivna landskapen i Finland ser Anna-Maja Henriksson inte som någon tillfällighet. Historien och traditionerna i Österbotten kring företagsamhet är starka, men också kring hur man vänt sig utåt mot resten av världen.

– Det går ju egentligen tillbaka till den svenska tiden då vi ännu sysslade med tjärbränning. Vi har länge haft fönstret öppet mot Norden och Europa och våra fartyg har länge åkt på världshaven. Och historien går igen. I dag är hela världen en marknad och Österbottens unika företagskultur får gärna sprida sig också in mot landet.

Här ser hon Viexpos roll som oerhört viktig.  De största företagen klarar sig rätt bra med egna resurser, men när det kommer till medelstora och mindre företag har Viexpo spelat en oerhört stor roll inom exporten.

– Ett starkt EU är viktigt för Finland. Det är tydligt i alla sammanhang. De factfinding resor som Viexpo gör innebär att vi I Österbotten också öppnar ögonen för nya marknader. Kontaktytor och nätverk byggs och de mindre företagen kan få stöd framåt.

– Tillsammans har vi möjlighet att bygga nya marknader för hållbar och klimatsmart teknologi. Här kan Viexpo hjälpa de mindre företagen och ge dem insikt i exporten och internationaliseringen.

Henriksson lyfter gärna kulturen kring misslyckande i Finland. Här kan vi göra mer för att lyfta varandra och skapa en avslappnad syn på risker. Misslyckanden är en del på vägen mot att skapa framgång.

– Man behöver vara beredd på att ta risker, men det måste också vara okej för samhället i övrigt att det ibland inte går hela vägen fram. Mycket kan vi göra i skolorna och det görs redan i dag. Också i samhällsdebatten måste vi acceptera det. Vill vi hitta pärlorna måste vi också tillåta varandra att misslyckas.


I år firar Viexpo sitt 50-års jubileum. Jubileumsåret till ära arrangerar vi ett jubileumsseminarium med middag onsdagen 23.10.2019 kl. 17-22 i Jakobstad.Till festsidan kommer du här.