Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

Årets jämställdhetsföretag i Österbotten utses för första gången

När en arbetsplats satsar på jämställdheten mår de anställda bättre. Företag som tänker på jämställdhet har större möjlighet att utvecklas snabbare, är mer innovativa och kan också ofta uppvisa större ekonomisk lönsamhet. För att lyfta fram och hylla företag som aktivt försöker bli mer jämställda kommer priset Årets jämställdhetsföretag i Österbotten att delas ut våren 2021.Vem som helst kan nominera företag som är goda exempel på jämställdhet i näringslivet till att bli Årets jämställdhetsföretag i Österbotten. Det går att nominera sitt eget företag, sin arbetsgivare eller till exempel en samarbetspartner. Den slutliga vinnaren väljs av alla medverkande organisationer.

Priset kommer att tilldelas ett företag som värdesätter mångfald i arbetsgemenskapen. Jämlikheten ses som en viktig resurs som förvaltas omsorgsfullt. Företaget är ett bra ställe att arbeta på för alla människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, språk, tro, funktionshinder, hälsotillstånd och sexuell läggning.

Kampanjen för Årets jämställdhetsföretag 2021 pågår på Facebook-sidan @Fiftyfifty och på LinkedIn @Regional Council of Ostrobothnia. Kampanjen delas även på de medverkande organisationernas Facebook- och LinkedIn-sidor.


Årets jämställdhetsföretag 2021 i Österbotten


Tid för nominering är 11.1–5.2.2021. Nomineringar kan lämnas in här.

Priset delas ut vid online-eventet Future Sustainable Workplaces 17.3.2021, tillsammans med ledare inom politik och näringsliv från Finland och Sverige.

Priset delas ut av Österbottens förbund / Österbottens jämställdhetsgrupp, Dynamo Närpes, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Kristinestads näringslivscentral, Kust-Österbottens Företagare, Teknologicenter Merinova, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Viexpo, Österbottens handelskammare.