Båt- och fartygsbranschens underleverantörer

Båt- och fartygsbranschens underleverantörer

Nya marknader och kunder

VAD?

Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter som underleverans för båt- och fartygsbranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknader och kunder för företag som deltar i projektet samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på exportmarknader. I projektet väljs 3-4 målmarknader enligt företagens behov och under projekttiden koncentrerar man i första hand på dessa markander.

För att kunna starta projektet behövs 4-6 deltagande företag, och projektet pågår i ca 1,5 år. Viexpo har för avsikt att ansöka om projektfinansiering via Landsbygdsprogrammet. Stödet är 75% och företagen betalar själva resterande 25% av kostnaderna i projektet. Företagens andel uppskattas till 1750e, stödets andel 5250e, tillsammans 7000e.

HUR?

Projektets innehåll:

  • Olika skolningstillfällen enligt de deltagande företagens behov i syfte att utveckla internationaliseringsfärdigheter samt om hur man använder sociala medier i export
  • Besök på målmarknader, möten med potentiella samarbetsparter och kunder
  • Nätverksmöjligheter mellan de deltagande företagen samt på målmarknaden
  • Besök av sakkunniga där de deltagande företagen får information om hur man kommer in i underleverantörsnätverket inom båtbyggnadsbranschen samt fartygsindustrin.
  • Besök på mässor och andra evenemang, som anses relevanta med tanke på projektets målsättning


Viexpo fungerar som projektadministratör och koordinerar projektet samt verksamheten. Viexpo samlar ihop gruppen och sköter om alla administrativa åtgärder och ansöker om finansiering för projektet.

VARFÖR?

  • Företagen får via konkreta handlingar information om nya marknader och skapar kontakter till nya potentiella kunder och samarbetsparter på internationella marknader
  • Via projektet får de deltagande företagen nya värdefulla nätverk
  • Genom besök av sakkunniga och de olika skolningarna får företagen nya insikter och färdigheter till utvecklandet av internationaliseringen i företaget
  • Via olika skolningstillfällen får företagen bättre verktyg för att ta sig an nya marknader och bättre förberedda för utmaningarna på målmarknaderna


Blev du intresserad?

Ta kontakt

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
0505738876

Minna Jakobsson
minna.jakobsson@viexpo.fi
0505727404


Utförligare information om exportprojekt för företagsgrupper hittar du via våra tjänster.