Besök på Wärtsilä – innovationer, idékläckning och inspiration!

Besök på Wärtsilä – innovationer, idékläckning och inspiration!

NordicHub-visionärerna besökte Wärtsilä i Vasa 18 juni. Förutom att lansera NordicHub, den nationella kompetenshubben för nordisk affärsverksamhet, har vi också som mål att introducera gymnasieeleverna till arbetslivet och genom dem få nya synvinklar och perspektiv. Vi vill också uppmuntra dem att söka jobb och studieplatser i vår region och hjälpa dem att förstå hur viktigt det svenska språket är med tanke på samarbete och till exempel affärsverksamhet. Dessutom vill vi uppmuntra ungdomarna att stöda Österbotten och bli de som tryggar landskapets framgång också i framtiden. Här är våra NordicHub-visionärers tankar om besöket på Wärtsilä:

Under besöket fick jag en bättre bild av hur internationellt Wärtsilä faktiskt är. Jag kände inte riktigt till företagets internationella verksamhet före dagens besök. Jag visste ändå att Wärtsilä är ett stort bolag med en verksamhet som växer enormt. Namnet Wärtsilä får mig att tänka på fartyg, motorer och fartygsdelar, men jag hade inte haft någon helhetsbild av bolagets verksamhet tidigare. Jag visste inte heller att den är så här omfattande. Bolaget har ett enormt stort kunnande inom väldigt många områden. Det är fantastiskt att vi i Vasa har Wärtsilä, som är en ledande leverantör av smart teknologi inom både sjöfarts- och energibranschen. Det här väcker också många tankar om att vi måste branda Österbotten och Vasa ännu effektivare. Här finns så mycket kunnande! Som en NordicHub-visionär är jag verkligt stolt över att tillsammans med fina jobbarkompisar få ta ett steg i rätt riktning och branda vårt fantastiska Österbotten med resten av världen som målgrupp. –Anton Vest

Wärtsilä väckte tankar om fartyg, fartygsmotorer och Vasa.  Jag visste ändå inte att Wärtsilä har verksamhet inom en massa olika områden runtom i världen. Kvar efter den ungdomliga och informationsspäckade presentationen blev en bild av Wärtsilä som den obestridliga ledaren i skeppsbyggnadsbranschen. Efter detta besök väcker Wärtsilä också associationer till stora målsättningar, energiproduktion och förnybara energikällor. –Otso Tolonen

Min uppfattning om Wärtsiläs verksamhet har alltid främst varit att det handlar om fartyg och motorer. Jag visste att bolaget är internationellt framgångsrikt, men jag blev förvånad över hur stort Wärtsilä faktiskt är: bolaget har verksamhet i över 80 länder och har till och med beskrivits som ”den marina teknologins Tesla”. För ett finländskt företag är det här en enorm prestation. Själv uppskattar jag det att Wärtsilä satt som mål att ersätta fossila bränslen med användning av förnybar energi. Målsättningen är djärv och kräver mycket jobb, men om Wärtsilä lyckas kommer framtiden att tacka. – Anna Koskela

Jag lärde mig mycket under besöket på Wärtsilä. Jag visste inte att bolaget är så känt på andra håll i världen eller att deras verksamhet omfattar också annat än motorer. Wärtsilä är ett utmärkt exempel på ett företag som verkligen lyckats nå såväl den nationella som internationella marknader. Wärtsilä är ett bolag med omfattande verksamhet och sysselsätter människor med väldigt olika bakgrund. Besöket på Wärtsilä var verkligt intressant och en lärorik erfarenhet! –Hanna Pundars

 

Ett varmt tack till Wärtsilä från hela NordicHub-teamet för att vi fick möjligheten att besöka er!