Bidrag för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer

Bidrag för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer

Nordic Climate Facility (NCF) erbjuder nordiska företag bidrag på 250.000 – 500.000 euro för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer. Varje år utlyser NCF en ny ansökningsomgång där nordiska företag tillsammans med partners ”tävla” om NCF finansiering.

Detta års ansökningsomgång äger rum mellan 5 juni och 5 september. En webinar organiseras den 13 juni 2019 kl. 13:00 där man får mera information om NCF samt tips för att skriva ansökan. Man kan registrera sig till webinaren här.

NCF ger ut projektfinansiering för klimatrelaterade affärsidéer. En utskrivbar broschyr.

Syftet med projektet ska vara att undersöka huruvida en klimatlösning är hållbar ur ett tekniskt, finansiellt, miljömässigt och samhällsnyttigt perspektiv. Projektet ska ha positiv inverkan på utveckling, till exempel genom att stimulera företagande, skapa jobb och andra inkomstmöjligheter eller minska fattigdom i projektlandet. Det är viktigt att projektet främjar FN’s globala mål för hållbarutveckling.

Mer information: www.nordicclimatefacility.com.