Blicken framåt, vi kan planera framtiden tillsammans

Blicken framåt, vi kan planera framtiden tillsammans

Världen är för tillfället annorlunda än i början av året. Mitt i krisen måste man konstatera att världen just nu förändras snabbt och det finns inte någon återvändo till situationen i början av året. Krissituationen kommer emellertid att gå över och därför är det viktigt att rikta blicken mot framtiden. Att våga ha framtidstro och planera de nästa stegen.
 
Mässor

Med Viexpo kan du följa med på mässor redan i höst när coronapandemin lättar. Till mässorna nedan kan du anmäla dig redan nu och anmälningen kommer inte att förbinda ditt företag ekonomiskt ifall mässarrangören av någon anledning inställer mässan. Till mässidan kommer du genom att klicka på mässans namn. Lägg märke till att vi ansöker också om Business Finlands Exhibition Explorer -finansiering på företagets vägnar.


Företagsgruppsprojekt

Företag som deltar i företagsgruppsprojekt inom olika branscher får bl.a. information om de utvalda marknaderna samt skolning enligt företagens behov. Dessutom besöker man målmarknaderna och träffar potentiella kunder och samarbetspartners. Företagen kan själva påverka projektens innehåll. 

Bekanta dig med projektplanerna på vår hemsida och fråga mera av våra experter.

Följande projekt börjar i slutet av år 2020: 


Ta kontakt med våra experter så planerar vi tillsammans de nästa stegen för framtiden!

Katja Jankens, +358 50 573 8876
katja.jankens@viexpo.fi

Elina Ruohonen, +358 50 385 4373
elina.ruohonen@viexpo.fi

Minna Jakobsson, +358 50 572 7404
minna.jakobsson@viexpo.fi