Branding och kommunikationsstrategi: Del 1. Hur man bygger upp ett varumärke 22.10.2019

Branding och kommunikationsstrategi: Del 1. Hur man bygger upp ett varumärke 22.10.2019

Varumärket är den bild som associeras med företaget och dess produkter. Meningen med att bygga upp ett varumärke är att öka försäljningen. Kunden är villig att betala mer för ett bra varumärke och köpbeslutet tas lättare. Grundpelaren för varumärkesbyggandet är att känna sina kunder. Att skapa ett framgångsrikt varumärke kräver tid och ansträngningar.

Tid: 22.10.2019 kl. 13-17
Plats: Kyrö Distillery Company, Oltermannintie 6, Isokyrö

12.30 – 13.00 Registrering och kaffe
13.00 – 13.15 Välkommen, presentation av programmet, Carita Pöntiö, Viexpo
13.15 – Varumärkesbyggandets ABC, Markkinointitoimisto Buorre

Varför är det viktigt att bygga ett varumärke?
• Grunderna för ett lyckat varumärkesbyggande
• Positionering, varumärkesidentitet, kundlöfte, berättelse mm.
• Prissättningsstrategi
• Marknadsföring och kommunikation

14.15 – Varumärkets betydelse för kunden: Case Kyrö Distillery Company

Case Kyrö Distillery Company, från ett gammalt andelsmejeri i den lilla kommunen Storkyro till ett världsberömt företag, berättelsen bakom produkterna och varumärket som redan blivit ikoniska. Tony Sivula, Kyrö Visitor Center Manager

14.45– 15.15 Kaffe- och nätverkspaus
15-17 Genomgång av företagscase och utvecklingsförslag

Anmäl Dig till denna workshop senast 18.10. via http://bit.ly/brändikuntoon1

En utskrivbar broschyr hittar du här.

Pris: workshop 22.10: 100 €+moms (person)
Denna workshop är en del av Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag, där målsättningen är att hjälpa Ditt företag att växa och exportera. Programmet på ett och ett halvt år ökar era kunskaper i internationell försäljning, marknadsföring och varumärkesbyggande, öppnar dörrar till distributionskanaler, erbjuder experthjälp för de deltagande företagen och aktiverar nya samarbetsmodeller mellan
företagen.


Tillväxtprogrammet är riktat för små livsmedelsföretag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Kolla länken för mer information: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/sv/framsida/
Anmälningsavgiften för hela programmet inkl. workshoppen 22.10, tidigare publicerat material samt kommande workshops:

  • företag med 1-5 anställda 390 € + moms 24 %
  • företag med 6-10 anställda 690 € + moms 24 %
  • företag med mer än 10 anställda 990 € + moms 24 %

*Anmälningsavgiften berättigar 1-2 personer /företag att delta i programmets alla tillställningar under åren 2019-2020.
Registera Dig till programmet via denna länk: bit.ly/PEKhaemukaan