Branding och kommunikationsstrategi: Del 2: Utnyttjning av sociala medier

Branding och kommunikationsstrategi: Del 2: Utnyttjning av sociala medier

Tid: 12.11.2019 kl. 13-17
Plats: Mötesrum Mega Frami D 1 våning, Tiedekatu 2 Seinäjoki

Sociala medierna har förändrat innehållet och målen för kommunikation och marknadsföring. Sociala medier är en av de mest effektiva (och ofta kostnadseffektiva) marknadsföringskanalerna, eftersom konsumenterna idag spenderar  mest tid på sociala medier. Some har gjort det möjligt för varumärken att interagera med sin målgrupp istället för monolog. Somes roll i marknadsföring är att driva kunden i inköpsbeslutet genom att främja identifiering, engagemang och informationshämtningsprocesser.

Konsumenterna har alltid litat på andra människors, experters eller myndigheters rekommendationer när de fattar köpbeslut.  Kändisars ansikte i produktförpackningar eller tv-reklam är inte en ny sak, men influencer-marknadsföring som har uppstått under de senaste åren är ny för många konsumenten och företag. I bästa fall skapar inflytelserik marknadsföring ett förhållande där olika människor kan påverka konsumenternas köpbeslut genom sin egen personlighet. Influencers liv övervakas och diskuteras av deras följare och det blir en del av vardagen för följare.

Resultat med socialmedia marknadsföring

 • Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, LinkedIn, TikTok…. Olika kanaler och kanalanvändare. Annonsformat och kostnader i olika kanaler.
 • Innehållet är kung! Organiskt innehåll vs. betald annonsering. Interaktion och kampanj.
 • Gemenskapens medlemmar, fans, följare, gillare och varumärkesambassadörer
 • Skapa en framgångsrik kampanj; Köparpersonligheter, stil val, kampanjidéer, schemaläggning, kanal val, mål & mäter
 • Influencer Marketing; Hur väljer jag rätt influencer? Vad kostar det att arbeta med en influencer?
 • Digital marketing verktygspaket
 • Exempel på framgångsrika och misslyckade sociala kampanjer
 • Fallstudie om deltagande företag och utvecklingsförslag

Antti Niemelä och Ville Heino, Buorre Oy

Temadagen är en fortsättning till den första sektionen som har hållits den 22 oktober.

Anmäl Dig till denna workshop senast 6.11 via http://bit.ly/brändikuntoon2

Pris: workshop 12.11: 100 €+moms (person)
Denna workshop är en del av Tillväxtprogrammet för Österbottens livsmedelsföretag, där målsättningen är att hjälpa Ditt företag att växa och exportera. Programmet på ett och ett halvt år ökar era kunskaper i internationell försäljning, marknadsföring och varumärkesbyggande, öppnar dörrar till distributionskanaler, erbjuder experthjälp för de deltagande företagen och aktiverar nya samarbetsmodeller mellan
företagen.


Tillväxtprogrammet är riktat för små livsmedelsföretag i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Kolla länken för mer information: https://elintarvikekasvu.viexpo.fi/sv/framsida/
Anmälningsavgiften för hela programmet inkl. workshoppen 22.10, tidigare publicerat material samt kommande workshops:

 • företag med 1-5 anställda 390 € + moms 24 %
 • företag med 6-10 anställda 690 € + moms 24 %
 • företag med mer än 10 anställda 990 € + moms 24 %

*Anmälningsavgiften berättigar 1-2 personer /företag att delta i programmets alla tillställningar under åren 2019-2020.
Registera Dig till programmet via denna länk: bit.ly/PEKhaemukaan