BREXIT – Hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta 16.10.2019

BREXIT – Hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta 16.10.2019

Viexpo tillsammans med Concordia, Företagarna i Finland, Pohjola-Norden, Mellersta Österbottens företagare och Nordiska ministerrådet arrangerar evenemanget

BREXIT – Hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta

16.10.2019 kl. 9-12

i Campus Allegro, Jakobstad (Köpmannagatan 10)

Program

Öppningsord
Concordia

Brexit – vad innebär det och hur förbereda sig?
Nicola Lindertz, Enhetschef, Enheten för Central-, Väst och Sydeuropa, UM

Brexit ur tullens synvinkel
Sune Sjölund, Tullen

Case Mirka
Stefan Sjöberg om Mirkas förberedelser för Brexit

Sammanfattning
Thomas Palmgren, Chef för Internationella ärenden, Företagarna i Finland

Avslutning
Mellersta Österbottens Företagare


Seminariet är gratis

En utskrivbar broschyr hittar du här.

Evenemanget är svenskspråkigt.

Välkommen med!

Anmälningar:
nina.niemi@yrittajat.fi
tel. 050 516 7602

Förfrågningar:
Thomas Palmgren
050 5 003 384