BREXIT– Hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta

BREXIT– Hoppas på det bästa, förbered dig för det värsta

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen utan avtal dvs. hård Brexit påverkar alla företag med export, import eller investeringar till och från Storbritannien. Det gäller både varor och tjänster.

Hård brexit gör Storbritannien till en s.k. tredjeland med vilket EU inte har några samarbetsavtal eller -arrangemang. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer skulle upphöra för Storbritanniens del. Storbritannien skulle dessutom vara utanför alla de ca 60 frihandelsavtal som EU har gjort.

Effekterna på enskilda företag beror på branschen, orten och rollen i produktionskedjan.

Målet med seminariet var att hjälpa företagen att förbereda sig till brexit. Även om det redan är oktober, vet vi ännu inte hur brexit kommer att förvekligas. Vi hoppas på det bästa men samtidigt förbereder vi oss till det värsta.

Ca 30 intrresserade samlades kring temat 16.10.2019 i Jakobstad. I programmet ingick följande synvinklar:

Brexit – vad innebär det och hur förbereda sig?
Nicola Lindertz, Enhetschef, Enheten för Central-, Väst och Sydeuropa, UM

Brexit ur tullens synvinkel
Sune Sjölund, Tullen

Case Mirka
Stefan Sjöberg om Mirkas förberedelser för Brexit

Sammanfattning
Thomas Palmgren, Chef för Internationella ärenden, Företagarna i Finland


I förberedelserna för Brexit, bör företagen ta hänsyn till följande punkter:

  1. Känn till alla distributionskedjor (t.ex. leverantörer, distributörer, underleverantörer) och dina eventuella nya skyldigheter.
  2. Ta reda på om det behövs tillstånd, intyg, lisensser eller certifikat) för import eller export.
  3. Red ut tullavgifter, varukod, mervärdesskatt och punktskatt. Lär dig att samarbeta med tullen om du inte har tidigare erfarenhet av handel utanför EU.
  4. Kontrollera om det finns restriktioner eller förbud som gäller import eller export av varor.
  5. Ursprungsreglerna preciserar ett ursprungsland till varorna. Behövs ursprungsbevis i framtiden?
  6. Kom överens med dina kunder i Storbritannien om att täcka de tilläggskostnader som brexit förorsakar. Diskutera med dina kunder om hur brexit påverkar varor och tjänster och hur det bör beaktas i avtalen mellan företagen.
  7. Ta reda på hurdana restriktioner som är på kommande när det gäller fri rörlighet för personer.
  8. Planera hur transporteringen sköts om hård brexit förverkligas.
  9. Importföretagens status kan ändra från distributör till importör. Detta kan innebära nya skyldigheter. När intern handel blir utrikeshandel är det viktigt att notera att leveransvillkoren i avtalen ändras.
  10. Utnyttja den expertis som Team Finland nätverket och Tullen kan erbjuda och den kunskap som branschorganisationerna har. Om det blir en övergångsperiod, fortsätter handeln normalt under övergångsperioden.

Källa: Thomas Palmgren, Företagarna i Finland
Förfrågningar: thomas.palmgren@yrittajat.fi,  tfn 050 500 3384