Business Finlands innovationscheck hjälper till med internationaliseringsmöjligheter

Business Finlands innovationscheck hjälper till med internationaliseringsmöjligheter

Med Business Finlands innovationscheck kan du snabbt testa hur din innovation anpassar sig till den internationella marknadens förutsättningar. Nyckelord för innovationschecken är nyhet, innovation och internationalisering.

Innovationschecken är avsedd för ditt SMF-företag om du har en idé med internationell tillväxtpotential, och om du vill skaffa kunnande som hjälper dig föra ut din produkt- eller tjänsteidé på den internationella marknaden.

 

Med innovationschecken kan du köpa ny information och kunnande åt ditt företag till ett värde av 6200 euro (5000 euro + moms). Det hör också till praxisen med innovationscheckar att tjänsteproducenten fakturerar Business Finland direkt.

Med innovationschecken kan sådana åtgärder finansieras som ditt företag behöver för att utveckla produkter, tjänster eller processer eller för att i övrigt skaffa ny information och kunnande som behövs för innovationsutvecklingen. Det lönar sig att välja en tjänsteproducent som kompletterar expertisen i ditt företag för att utnyttja innovationschecken på bästa sätt.

 

Viexpo erbjuder internationaliseringstjänster för ditt företag, och dessa tjänster kan du finansiera med innovationschecken. Av dessa internationaliseringstjänster är exempelvis en strategiplan eller förberedelse för internationalisering helheter som helt kan finansieras med innovationschecken.

Använd denna fördel för din företagsverksamhet och ta kontakt med Viexpo om du blev intresserad av innovationschecken. Vi kan inte ansöka om den för ditt företag, men vi kan hjälpa till i ansökningsprocessen och framför allt utforma en lämplig plan och förverkligande för din innovation tillsammans med dig.

 

Mera information på Business Finlands hemsida.

 

Viexpos kontaktperson:

Kristian Schrey
kristian.schrey@viexpo.fi
050 572 8253