Byggnadsbranschens exportprojekt till Sverige

Byggnadsbranschens exportprojekt till Sverige

Ett projekt för företag med tjänster och produkter inom byggbranschen och branscher som tangerar byggbranschen med målsättning att öppna nya marknader i Sverige, skapa nya kontakter och lokalisera nya kunder på dessa marknader samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på dessa exportmarknader.


Projektets innehåll:

  • Ett nätverksskapande evenemang
  • Företagsspecifika marknadsundersökningar
  • Kontaktsökning och bokning av möten för de deltagande företagen på målmarknaden
  • Besök på målmarknaden, eventuella möten hos potentiella kunder, t.ex. i samband med ett evenemang som väljs enligt företagens önskemål.

För att projektet ska kunna förverkligas behövs 4 deltagande företag. Projektet pågår ca 1,5 år. Den företagsspecifika budjeten är ca 8 000–10 000 euro beroende på verksamheten.

Avsikten är ansöka om finansiering via Landsbygdsprogrammetsom är avsett för företag inom landsbyggden med omsättning på under 10 M€. Stödet är 75% av helhetskostnaderna, och företagen betalar själva resterande 25% av kostnaderna. Företagens andel uppskattas till ca 2500e beroende på vilka tjänster företaget väljer.


Viexpo fungerar som projektadministratör och koordinerar projektet samt verksamheten i projektet.


Blev du intresserad?

Ta kontakt:

Katja Jankens
katja.jankens@viexpo.fi
0505738876

Carita Pöntiö
carita.pontio@viexpo.fi
044 987 5484


Utförligare information om exportprojekt för företagsgrupper hittar du via våra tjänster.