Carita Pöntiö

Carita Pöntiö

”Identifiera potentiella kunder och lära dig känna dem!”

 

Enligt Carita beskrivs Viexpos verksamhet och tjänster som väldigt praktiska, konkreta och lättillgängliga. Viexpos roll är att hjälpa företag att komma in på exportmarknaden genom konkreta åtgärder. Innan hon kom till Viexpo har Carita verkat som entreprenör i tio år och har hon konkret erfarenhet av export. Carita jobbar på kontoret i Karleby.

 

I sin roll på Viexpo hjälper Carita företag att starta och utveckla exportverksamhet genom olika åtgärder. Hon vill hjälpa små och medelstora företag genom att dela sina egna goda och dåliga erfarenheter av entreprenörskap och i synnerhet inom försäljning utanför den inhemska marknaden.

 

”Min specialkunnande är praktisk erfarenhet av export samt jag har förståelse för utmaningar som företagare möter genom min egen entreprenörsbakgrund.”

 

För att uppnå sina mål och resultat krävs det hårt arbete. Carita brinner för det hon gör och gillar nya utmaningar och tar sig gladeligen an nya projekt. Hon var också ansvarig för Viexpos första tre dagar långa virtuella export-evenemang, Viexpo Virtual Export Event 2020 som nu kommer bli ett återkommande evenemang. Carita sysslar också med olika exportprojekt för företagsgrupper där det senaste är Design- och livsstilsföretag från Österbotten mot marknaden i Japan som startade i april 2021. Nio företag från Österbotten deltar i detta projekt.

 

Carita har goda sociala färdigheter och hennes kollegor skulle beskriva Carita som rolig, högljudd och humoristisk. Hon vill utveckla sina språkkunskaper, särskilt på franska, tyska och svenska. Enligt Carita är det viktigaste för ett exportföretag att identifiera potentiella kunder och lära känna dem så bra som möjligt.

 

”Det bästa med mina arbetsdagar är definitivt arbetet med många olika företag.”

 

Carita beskriver sina arbetsdagar som varierade och intressanta. Hon konstaterar att många finländska företag, oavsett bransch, skulle ha bättre tillväxtmöjligheter utanför den inhemska marknaden. Transparens, äkthet, ärlighet, tillförlitlighet, miljömedvetenhet, naturlighet, god etik och effektivitet är värden som är viktiga och är genuint grunden för många finländska företag. Kan man få fram de här värdena eller förstår man betydelsen och vikten av de här värdena i sin egen verksamhet?  det ju bara en annan fråga.

 

Carita brukar ofta gå och titta på soluppgången, och speciellt mycket njuter hon av sommaren eftersom ”det är bara den bästa tiden” . På sin fritid skulle hon hittas läsa biografier, gå ut med sin hund eller laga god mat och dricka vin.

Här kan du boka möte med Carita.
Carita kontaktar dig sedan för att komma överens om detaljer.