Projekt

Syftet med exportprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige (Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi) är att starta och utveckla export till Sverige hos företag verksamma i Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten med hjälp av digitala försäljningskanaler. E-handel och digitalisering har förändrat...

Syftet med detta exportprojekt, "Luomuelintarvikeyritysten vientiprojekti", är att utveckla exportverksamheten för ekologiska livsmedelsföretag på ett omfattande sätt genom både gemensamma och företagsspecifika åtgärder. Exportprojektet involverar både mer erfarna företag och företag i ett tidigt skede av exporten. Innehållet är dock mycket likartat och saminlärning skapas...

Viexpo tillsammans med fyra företag inom metallbranschen kommer att söka information och kunder från Sverige. Vi sätter i gång Viexpos första Group Explorer-projekt med Viexpos Anne Viitala som projektledare. Group Explorer-projektet får finansiering via Business Finland. Group Explorer-finansieringen är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma...

Företagsgruppsprojektet är riktat till företag inom olika industribranscher. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Norge. För att projektet ska kunna förverkligas behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår ca 1,5 år. Avsikten är ansöka om finansiering via Landsbygdsprogrammet. Stödet...

Ett projekt för företag med tjänster och produkter inom byggbranschen och branscher som tangerar byggbranschen med målsättning att öppna nya marknader i Sverige, skapa nya kontakter och lokalisera nya kunder på dessa marknader samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på dessa exportmarknader. Projektets innehåll: Ett nätverksskapande...

–Naturligtvis tillväxtmöjligheter för finländska smf-företag inom industrin och underleverantörskedjor inom industrin Kom med! Tyskland med sina 16 delstater är den viktigaste handelspartnern för Finland. Bara inom en av delstaterna kan kundpotentialen vara mångfaldig jämfört med Finland. Coronakrisen har lett till att underleverantörskedjor omorganiseras inom Europa och troligtvis allt...

V A D ? Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år.Avsikten är att söka finansiering via...