Projekt

Båtbranschen är stark i Österbotten, men branschen är konjunkturkänslig och framtiden ostadig i många avseenden. Därför behöver branschens underleverantörer en bredare kundkrets för att kunna växa. Företagsgruppsprojektet Nordic2Global som koordineras av Viexpo och startades år 2018 hjälper österbottniska företag inom båtbranschen att få nya kunder och...

Fem sydösterbottniska företag åker för att hitta försäljningstillväxt genom Tillväxt från Sverige- företagsgruppsprojektet som Viexpo leder. Målsättningen för projektet är att utöka samarbetet mellan företagen och hitta nya potentiella samarbetspartner och kunder i Sverige och att få igång export. Under projektet gör man upp en...