Projekt

Kan du göra affärer på engelska? Hur går det med försäljningen av dina tjänster och produkter, t.ex. på mässor? Är osäkerhet i språkfärdigheter ett hinder för affärer? Viexpo förbereder ett utbildningsprojekt ämnat för företag med avsikten att förbättra färdigheterna i engelska. Målsättningen är ett ledigt och...

Viexpo tillsammans med fyra företag inom metallbranschen kommer att söka information och kunder från Sverige. Vi sätter i gång Viexpos första Group Explorer-projekt med Viexpos Anne Viitala som projektledare. Group Explorer-projektet får finansiering via Business Finland. Group Explorer-finansieringen är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma...

Företagsgruppsprojektet är riktat till företag inom olika industribranscher. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Norge. För att projektet ska kunna förverkligas behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår ca 1,5 år. Avsikten är ansöka om finansiering via Landsbygdsprogrammet. Stödet...

Ett projekt för företag med tjänster och produkter inom byggbranschen och branscher som tangerar byggbranschen med målsättning att öppna nya marknader i Sverige, skapa nya kontakter och lokalisera nya kunder på dessa marknader samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på dessa exportmarknader. Projektets innehåll: Ett nätverksskapande...

–Naturligtvis tillväxtmöjligheter för finländska smf-företag inom industrin och underleverantörskedjor inom industrin Kom med! Tyskland med sina 16 delstater är den viktigaste handelspartnern för Finland. Bara inom en av delstaterna kan kundpotentialen vara mångfaldig jämfört med Finland. Coronakrisen har lett till att underleverantörskedjor omorganiseras inom Europa och troligtvis allt...

V A D ? Projektet riktar sig till företag inom skogsbranschen. Målet är att tillsammans och på lång sikt utforska nya marknader och kontakter i Kanada. För att projektet ska kunna förverkligas, behövs 3 deltagande företag. Projektet pågår i ca ett år.Avsikten är att söka finansiering via...

Nya marknader och kunder VAD? Projektet är ämnat för företag som erbjuder tjänster och produkter som underleverans för båt- och fartygsbranschen. Målsättningen är att tillsammans och långsiktigt kartlägga nya marknader och kunder för företag som deltar i projektet samt att förbättra företagens förutsättningar att fungera på exportmarknader....