Donatorer

Dessa samarbetsparter är med i Viexpos Via Österbotten ut i världen -kampanj.

 

De som nämns nedan har gett tillstånd att publicera sitt namn.

Donatorer

OP Vasa

”Exportföretagen är viktiga nationellt men även för utvecklingen av regionen, därför vill OP gärna vara med och stöda Viexpo i denna kampanj.”

 

Österbottens handelskammare

”Viexpo tar SMF-företagen ut i välden och Österbottens handelskammare värdesätter det.”

 

Pedersörenejdens andelsbank

”Viexpos arbete är och har alltid varit viktig för regionen.”

 

Fennia

”Fennia vill inte enbart erbjuda sina kunder ekonomisk trygghet  utan även stöda verksamhet som är viktigt för näringslivet i Österbotten.

Vi utmanar även andra aktörer att stöda Viexpos viktiga verksamhet.”