EuroTier 13. – 16.11.2018

EuroTier 13. – 16.11.2018

Eurotier-mässan ordnas vartannat år och är internationellt sett det största evenemanget inom uppfödning av nyttodjur. Eurotier-mässor har ordnats sedan 1993.

Utställarna visar sina innovationer och nyheter som berör skötsel av nötboskap, grisar och fjäderfä. Även fårskötsel finns med i programmet. Eurotier ger en bra allmänbild av branschens nyheter, teknik samt av modern skötsel och avel av nyttodjur såväl som av de moderna tjänster som branschens företag erbjuder. Den andra tyngdpunkten på Eurotier är utfodring och tekniker som berör detta, t.ex. malare, blandare, kvarnar och pelletering. Under mässan ordnas många konferenser och olika föreläsningar. Samtidigt med Eurotier-mässan hålls Energy/Decentral-mässan. Besökare kan besöka båda mässorna med samma biljett.

I evenemanget 2016 deltog 2 638 utställare från 58 länder. Utställningsytan var 283 000 m2 och 162 729 besökare från 150 olika länder deltog. I mässan deltog flera finländska utställare och besökare.

Viexpo är DLG:s officiella samarbetspartner och koordinerar och administrerar mässdeltagande för finländska företag. Anmälningen till mässan öppnar i början av november 2017 och stänger 1.2.2018. Platserna delas ut i anmälningsordning och reservplatser delas ut i början av sommaren då hallplanerna är klara.

Mera information om mässan finns på www.eurotier.com

Mera information fås även av Elina Ruohonen, elina.ruohonen@viexpo.fi tf. +358 50 385 4373