Exportcoaching

 

Viexpos experters grundläggande kompetens är att hjälpa finska företag ut på exportmarknader och hjälpa företagen att förstå vad som krävs av företaget för att inleda exportverksamhet, vad man kan förbereda sig på och vad som behöver beaktas i förväg.

Teman och målen

Under exportcoachning tar företagen de första stegen för att påbörja exportverksamheten.

 

Teman för coachingen är:

  • Företagets nuvarande situation – varför exportera?
  • Företagets produkt-/servicepaket – finns det någon exportpotential?
  • Vad är grunden för att välja målmarknad eller målgrupp, vilken information har vi egentligen?
  • Exportmål och exportåtgärder för tidsperiod x
  • Vem ska göra åtgärderna?
  • Hur finansieras påbörjandet av exportverksamheten?

 

Företagen utarbetar till sitt eget företag en exportplan med åtgärder och budget för första året.

Målgrupp och pris

Coachingen är avsedd för företag som har som avsikt att påbörja sin exportverksamhet och för företag som söker tillväxt genom export och internationalisering.

 

Coachingen är utformad för grupper på max. 20 personer.

 

Utbildningstid ca 5 timmar, pris 1890 euro (+moms).

Täydentävät osat

Coachingshelheten kan kompletteras med till exempel följande teman:

  • coaching för mässor
  • att göra en försäljningspitch, hur man introducerar sig själv och sitt företag
  • hantering av exportrisker

 

En utskrivbar broschyr.

Ta kontakt

Mera information får du av Maarit eller våra andra experter i internationalisering.

Senior Advisor

Maarit Mäkelä

 

”Jag är exportutvecklare för små och medelstora företag. Förutom exportrådgivning ansvarar jag för analys- och konsulteringstjänster. Jag är också ansvarig konsult för NTM-centralens Utvecklingstjänsterna för företag.”

 

+358 50 373 7044

maarit.makela(at)viexpo.fi