Exportnätverk

Samarbetets kraft bäddar för konkreta affärer och mer heltäckande lösningar. Genom de exportnätverk som Viexpo koordinerar får du möjlighet att knyta kontakter med och framför allt träffa experter, aktörer och beslutsfattare inom branschen. Dessutom får du mera information om marknaden, drar nytta av synergin mellan företagen som deltar och framför allt stärker du din företagsverksamhet och kunnande.

Exportnätverk

Med hjälp av exportnätverken som Viexpo koordinerar kommer du snabbare i gång med exporten. Syftet med exportnätverken är att skapa heltäckande exportlösningar som ger kunderna reellt mervärde. Exportnätverken erbjuder utbildningar som omfattar bland annat marknadsföring och försäljning, strategi, mässförberedelser och möjligheter till fortsatt finansiering. I exportnätverkens verksamhet ingår dessutom informationssökning om kunder, samarbetspartner, distributörer, konkurrenter samt om förhållandena och lagstiftningen på marknaden.

 

Under exportnätverksprojektet utarbetar vi bland annat en internationaliseringsplan och ett gemensamt marknadsföringsmaterial. Deltagande i våra exportfrämjande resor och i internationella mässor ger därtill ditt företag synlighet där kunderna och köparna finns.  Vi sparrar företagsgruppen såväl under som efter projektet.

Företagsgruppen

Exportnätverken bildas av flera företag som kompletterar varandra. Den gemensamma målsättningen för exportnätverket är att öppna nya exportmarknader genom att dra nytta av de synergieffekter och den kostnadseffektivitet som samarbetet skapar. Exportnätverken koordineras av Viexpos experter och därtill finns experter från ifrågavarande bransch och marknadsområde med för att vägleda företagen.

Viexpo ansöker om företagsstöd från Landsbygdsverket för företagen i exportnätverket.

Våra exportnätverk

Byggbranschen

 

Det är brist på kunniga aktörer på den svenska byggmarknaden och därmed har finländska företagare i byggbranschen en ypperlig chans att expandera! Byggbranschens exportnätverk hjälper företagen att knyta kontakter och skapa nätverk och framför allt att träffa experter, aktörer och beslutsfattare i byggbranschen tillsammans med NordicHubs finsk- och svenskspråkiga experter på internationalisering.

 

Fråga mer

Båtbranschen

 

Utveckla din verksamhet i båtbranschen och få samtidigt företagets affärer att växa! Båtbranschens exportnätverk hjälper företagen att knyta kontakter och skapa nätverk och framför allt att träffa experter, aktörer och beslutsfattare i båtbranschen.

 

Fråga mer

Möbelbranschen

 

Utveckla din verksamhet i möbelbranschen och få samtidigt företagets affärer att växa! Möbelbranschens exportnätverk hjälper företagen att knyta kontakter, skapa nätverk och framför allt att träffa experter, aktörer och beslutsfattare i möbelbranschen.

 

Fråga mer

Evenemang

Se vår Aktuellt-sida.

Ta kontakt

Ytterligare information får du av våra experter på internationalisering. Du kan kontakta Kristian, Carita eller någon annan av våra experter.

Kristian Schrey, Vd

 

”Jag har mångårig erfarenhet som företagare inom olika branscher och i uppstartsföretag. Oberoende av bransch vill jag jobba tillsammans med företag som vill växa och skapa förutsättningar för dem att lyckas på den internationella marknaden. Jag jobbar med grundrådgivning och konsultation, koordinering av exportnätverk och med samarbeten som tar sikte på Kina. Jag jobbar på kontoret i Vasa.”

 

+358 50 572 8253

kristian.schrey(at)viexpo.fi

Carita Pöntiö
Senior Advisor

 

”Jag har en stark bakgrund som företagare och vd i livsmedels- och läderbranschen i 15 års tid. Jag har ansvarat för företaget i sin helhet, men speciellt skött försäljning och marknadsföring till kunder i både Europa och övriga världen. Således har jag en bred erfarenhet av handel, internationalisering och export! Jag jobbar på kontoret i Karleby.”

 

+358 44 987 5484

carita.pontio(at)viexpo.fi