Finansiering av internationalisering

Internationaliseringen kan finansieras på flera olika sätt och vi hjälper ditt företag att finna den som lämpar er bäst.

Finansiering av internationalisering

Det finns ett flertal olika finansieringsalternativ för internationalisering av små och medelstora företag, såsom företagsstöd för olika ändamål och finansiering av gemensamma projekt för företagsgrupper. Viexpos experter hjälper dig att kartlägga olika finansieringsalternativ och hitta det alternativ som är bäst för just ditt företag. Våra experter hjälper också till med ansökan om finansiering.

 

Tack vare vårt samarbetsnätverk får du uppdaterad information via oss och sakkunnig hjälp med att utarbeta en finansieringsplan.

Stöden för landsbygdsföretag skapar möjligheter att utveckla verksamheten i företag som verkar på landsbygden och som där ökar livskraften och försörjningsmöjligheterna. Nyetableringsstöd är till hjälp när du inleder företagsverksamhet. Du kan bl.a. köpa rådgivning om affärsverksamhet eller en utredning av exportmöjligheterna.

Business Finland erbjuder olika företagsstöd till företag som vill nå den internationella marknaden eller utvidga sin internationella affärsverksamhet. Med hjälp av Kiito-finansieringstjänsten kan företaget utveckla sin vision och sin strategi för tillväxt, förbättra andra färdigheter som behövs för internationell tillväxt samt kartlägga efterfrågan på exportmarknaden. Med Explorer-finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens som hjälper ditt företag att avancera på en ny internationell marknad. Med hjälp av Tempo-finansiering kan företaget kartlägga efterfrågan på en ny internationell marknad. Dessutom beviljar Business Finland mässbidrag till grupper som består av minst fyra stödberättigade SMF-företag, som alla deltar i en inom branschen betydande B2B-mässa utomlands.

NTM-centralens understöd för utvecklande av företag beviljas för SMF-företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt är företagens internationalisering.

Finnvera erbjuder SMF-företagen hjälp med att välja betalningssätt, skydda sig mot risker samt med betalningstiden i samband med finansiering.

Dessutom erbjuder investeringsfonder och banker olika program som stöder företagen i deras internationalisering

Viexpos experter hjälper ditt företag att hitta en lämplig finansieringsform. Som självständig internationaliseringsenhet för NTM-centralen, en del av TeamFinland-nätverket och i samarbete med Business Finland kan vi ge ditt företag tillgång till många olika former av finansiering.

 

Bekanta dig med t.ex. dessa finansieringsmöjligheter. Du kan naturligtvis också ta kontakt med våra experter på finansiering för att diskutera saken närmare.