Heltäckande mässtjänster

Viexpo har mångårig erfarenhet av att koordinera internationella mässframträdanden och organisera sammontrar. Viexpo arrangerar årligen flera möjligheter för finländska företag att delta som utställare i ledande internationella mässor inom olika branscher.

Heltäckande mässtjänster

Viexpo har rollen som den officiella finländska samarbetspartnern till flera internationella mässarrangörer och koordinerar och administrerar företagens deltagande i mässor runtom i världen. Via Viexpo kan du delta i mässor antingen i en sammonter eller med egen monter. En sammonter är kostnadseffektiv och ett behändigt sätt att få synlighet. När företaget väljer att delta med egen monter planeras montern enligt företagets specifika behov.

 

Noggranna förberedelser är en garanti för en lyckad mässa. Viexpo erbjuder företagen ett förberedelsepaket som innefattar ett marknadsinformationspaket, sparring, uppsökning av och kontakt med potentiella kunder och samarbetspartner samt avtal om möten på mässan, konkurrensanalys samt en listning av mediekontakter som passar företagets bransch.

 

Viexpos on site-stöd finns med på ort och ställe under mässdagarna för att hjälpa utställarna. Viexpo kan arrangera möten under mässan och också närvara under mötena vid behov.

 

Viexpo erbjuder ett uppföljningspaket efter mässan, som innefattar kontaktande av potentiella kunder och samarbetspartner för företagets räkning.

 

Företagen har möjlighet att köpa ett helhetspaket med mässtjänster eller enskilda delar av paketet efter behov. På så sätt får företagen bästa möjliga betjäning som är skräddarsydd och kostnadseffektiv.

 

Vi betjänar företagen från början till slut under mässprojektet med vår sakkunskap och långa erfarenhet.

I samband med t.ex. Elmia Subcontractor-mässan erbjuder vi ett nyckel i hand-mässpaket, som innefattar bl.a.

 

  • Monteryta och försäkring
  • Monterns hyrda konstruktioner och elavgifter
  • Byggande och rivning av mässmontern
  • Inkastning under mässan
  • Representation av företaget under mässan

 

Vi erbjuder också sparring inför mässan för företag som deltar första gången.

Business Finlands mässbidrag till SMF-företag

 

Business Finland beviljar finansiering till grupper som består av minst fyra stödberättigade SMF-företag, som alla deltar i en inom branschen betydande B2B-mässa utomlands. Ditt företag kan få mässbidrag till ett maxbelopp som utgör 50 procent av projektets godtagbara kostnader.

Top 5-tips för ett lyckat mässdeltagande

 

1) Sätt upp målsättningar

2) Planera

3) Kom ihåg att informera

4) Försäkra dig om att personalen är aktiv på mässan

5) Infria dina löften efter mässan

 

Läs mer

Avtalsmässor

Det är viktigt att ställa ut på rätt mässor, där du kan träffa kunder som hör till din målgrupp. Förutom på Aktuellt-sidan hittar du information om våra aktuella avtalsmässor nedan.

Ta kontakt

Vi kartlägger kontinuerligt företagens intresse för olika mässevenemang och tar gärna emot förslag på mässor! I ärenden som gäller mässor kan du ta kontakt med Viexpos kontaktperson Elina Ruohonen eller med International Business Developer Katja Jankens.

Katja Jankens

Senior Advisor

 

”Jag har lång erfarenhet av att hjälpa företag ut på nya marknader och mitt specialområde är Skandinavien med fokus på Norge. Jag jobbar som projektchef för Nordic Gateway som tar sikte på Skandinavien. Förutom grundrådgivning jobbar jag även med att planera och förverkliga såväl mässor som exportfrämjande resor. Jag jobbar på kontoret i Jakobstad.”

 

katja.jankens(at)viexpo.fi
050 573 88 76

Elina Ruohonen

Viexpon yhteyshenkilö Ranskassa

 

”Jag har mångårig bransch- och kundkännedom inom jord- och skogsbruksmaskinbranschen, design och kreativa branscher samt livsmedelsbranschen. Dessutom har jag stor kunskap om marknaden i Frankrike och franskspråkiga länder samt om marknaden i Tyskland och tyskspråkiga länder. Jag jobbar med planering och marknadsföring av avtalsmässor. Jag jobbar i Frankrike.”

 

elina.ruohonen(at)viexpo.fi

+358 50 385 4373