Möjligheter att växa internationellt

Är ditt företag intresserat av de möjligheter som Skandinavien, Mellaneuropa, Afrika eller Latinamerika erbjuder? Kanske intresserar också marknaden i Asien eller Nordamerika? Den internationella marknaden erbjuder SMF-företagen otaliga möjligheter, särskilt i form av helhetsexportlösningar.

Möjligheter att växa internationellt

Viexpo erbjuder små och medelstora företag mångsidiga tjänster i olika skeden av internationaliseringen. Med hjälp av våra samarbetspartner och vårt omfattande nätverk hjälper vi ditt företag att identifiera och dra nytta av de möjligheter som den internationella marknaden erbjuder. Vi finns till hands för ditt företag längs hela exportstigen. Vi sparrar ditt företag till bättre försäljningsresultat och tar steget ut i världen tillsammans med er.

 

Vi börjar med att skapa en klar bild av nuläget så att vi kan gå vidare i rätt riktning. Vi diskuterar och antecknar den viktigaste informationen om ditt företag, går igenom dess historia, din affärsidé och dina produkter, dina kunder, ditt kundsegment och dina resurser, och ser på din nuvarande verksamhet ur många olika synvinklar. Vi identifierar utmaningarna och hjälper dig att formulera målsättningar för ditt företag, vare sig det handlar om att lansera en ny produkt på en viss marknad, exportera en ny tjänsteinnovation eller nå en ny marknad. Redan i detta skede diskuterar vi färdplanen – hur det lönar sig att gå vidare.

 

Vi gör en marknadsanalys, inklusive konkurrensanalys, och kartlägger affärsklimatet. Samtidigt diskuterar vi om produkten/tjänsten behöver förbättras inför inträdet på marknaden och funderar på distributionsnätverk. Vi planerar också in evenemang, inklusive mässor, som det skulle vara bra att delta i redan i detta skede. Därtill kartlägger vi möjligheterna att samarbeta med andra företag – tillsammans kan man ibland uppnå mer.

 

Om du vill veta mer om möjligheterna – kontakta våra experter på internationalisering. Tillsammans hittar vi nya möjligheter för ditt företag ute i världen! Besök också Team Finlands webbsida Market Opportunities där du hittar information om potentiella utländska kunder, kommande trender och om den internationella marknaden.

Med Nordic-kvalitet till tillväxtmarknaderna

 

Vi har utsett tillväxtmarknader såsom Mellanöstern och Nordafrika till årets temamarknader, och vi kommer att informera företagen om de möjligheter som särskilt dessa marknader erbjuder.

 

Läs mer om våra specialteman