Redo för export?

Viexpo ger grundrådgivning i frågor som rör export. Tillsammans med ditt företag kartlägger vi förutsättningarna för och utmaningarna med export. Dessutom hjälper vi till med att staka ut kursen för exporten och göra upp en färdplan.

Grundrådgivning

I grundrådgivningsskedet analyserar vi företagets nuläge och exportmöjligheter. Vi ger råd om finansiering och hjälper också till med att planera och skriva ansökningar.

 

Tillsammans gör vi upp en färdplan och börjar jobba med att förverkliga den. En bra färdplan bygger alltid på uppdaterad marknadsinformation för att undvika onödiga fallgropar. Färdplanen grundar sig på det rådande läget på den nya marknaden så att utvecklingen kan ske kontrollerat.

FINLAND 100 – Tillväxt från Skandinavien

Finland 100-kampanjen som Viexpo genomförde hösten 2017 är ett utmärkt exempel på insatser i grundrådgivningsskedet. Inom ramen för kampanjen besökte vi 100 företag i tre österbottniska landskap och diskuterade företagens nuvarande situation, framtida exportplaner och möjliga utmaningar. Förutom att göra en nulägesanalys letade vi upp potentiella kunder på den skandinaviska marknaden till varje företag och påbörjade byggandet av en exportstig tillsammans med flera företag.

Läs mer

Innan man tar steget ut på exportmarknaden är det bra att fundera på bl.a. följande frågor tillsammans med våra experter:

 

 

1) Varför vill vi börja exportera?

 

2) Vilka är målmarknaderna?

 

3) Hur ska exporten finansieras?

 

4) Vilka åtgärder behöver vidtas för att få igång exporten?

Ta kontakt med våra experter på internationalisering. De kan ge mera information i frågor som rör export.