Företag i Österbotten, vinn två experter på export från Viexpo för en dag till ditt företag

Företag i Österbotten, vinn två experter på export från Viexpo för en dag till ditt företag

Vill du höra hur en sakkunnig ser på ditt företags potential på exportmarknaderna? Har ert företag redan utarbetat en exportplan med åtgärder för de kommande två åren? Vill ni göra planer för landspecifika marknadsanalyser för nya marknadsområden? Vilka kanaler använder ni för tillfället för försäljning och marknadsföring till nya marknader? Behöver de uppdateras? Hur finansierar ni exportverksamheten? Känner ni till vilka finansieringsmöjligheter som finns?

Viexpo har hjälpt finländska företag att nå exportmarknaderna i 50 år. Jubileumsåret till ära har vi lanserat en tävling som du kan delta i genom att skicka e-post med rubriken ”tävling” och ditt eget namn och namnet på ditt företag och företagets hemkommun till vaasa@viexpo.fi Du kan vinna två experter på export gratis till ditt företag för en dag.

Du kan också delta via vår Facebook https://www.facebook.com/events/365319200783847/?active_tab=discussion Genom att kommentera ”deltar + företagets namn och hemkommun” på Facebook är du med i tävlingen och kan vinna två experter på export gratis till ditt företag för en dag.

Tävlingen är för företag som är verksamma i Österbotten, Mellersta Österbotten eller Södra Österbotten. Du får gärna dela detta till din österbottniska företagarvän.

Tre vinnare, en från varje österbottniskt landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten, lottas ut 21.10 bland alla som har deltagit före 21.10 kl. 10. Vinnarna meddelas personligen och publiceras på Viexpo 50-årsfest 23.10.

Mer detaljerade regler för tävlingen finns nedan.

För mer information om Viexpos 50-årsfest se: https://viexpo.fi/sv/viexpos-50-arsfest/

Bekanta dig med våra experter

Varje vinnare får välja två experter gratis för en dag till sitt företag.

Kristian Schrey VD
Mångårig erfarenhet som företagare inom olika branscher och i uppstartsföretag. Han jobbar med grundrådgivning och konsultation, koordinering av exportnätverk och med samarbeten som tar sikte på Kina.

Maarit Mäkelä
MBA i International Trade Management. Hon har arbetat med export under hela vuxenåldern. Särskilt intresserad av företagens försäljnings- och marknadsföringsmöjligheter på den internationella arenan. Är en auktoriserad analytiker för NTM-centralen.

Katja Jankens
Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag ut på nya marknader. Specialist på Skandinavien. Ansvarar för planering och genomförande av mässor och exportfrämjande resor, samt samarbete med Norge. Ger också grundläggande rådgivning.

Carita Pöntiö
Har arbetat som entreprenör och VD inom livsmedels-och läderindustrin i ca. 15 år. Gedigen erfarenhet av handel, internationalism och export till Europa.

Juha Lahtinen
Har fungerat som VD och entreprenör inom teknik industriföretag i över 20 år och gjort exporthandel till mer än 50 länder.

Minna Jakobsson
KTM i International Business Operations. Lång erfarenhet av marknadsanalyser från olika branscher och marknader samt affärsutvecklingsprojekt som utnyttjar marknadsinformation och designtänkande. Ger också grundläggande rådgivning.

Regler för tävlingen:

Tävlingen gäller företag från Österbotten, Mellersta Österbotten eller Södra Österbotten.

Vi lottar ut tre vinnare, ett från varje österbottniskt landskap: Österbotten, Mellersta Österbotten eller Södra Österbotten

Vinnarna kommer att publiceras på Viexpos 50-årsfest 23.10. Vinnarna lottas ut 21.10 bland alla som har deltagit före 21.10 kl. 10. Vinnarna meddelas personligen.

Vinnaren får välja två experter, för sitt företags bruk för en dag = 7, 5h. Innehållet på sparringen bestäms tillsammans med företaget.