Förstärkning till Viexpo

Förstärkning till Viexpo

Viexpo har fått förstärkning. Susanah Aalto har börjat vid kontoret i Vasa och hon är med oss fram till 19.11.2019.

Jag har lång erfarenhet inom resebranschen och kommunikation, och vill varje dag utmana mig att fundera hur saker kan göras mer kundorienterade och underlätta människors transaktioner. Jag tror att genom att utveckla tjänster tillsammans i multidisciplinära nätverk uppnås mer omfattande ock konkurrenskraftiga servicelösningar. Jag har erfarenhet av att utveckla turistnäringar bl.a. produktifiering och gemensam marknadsföring samt om internationell handel inom sektorn.

Jag har över 20 års erfarenhet av kulturspecifik kommunikation och internationella affärsmiljöer. Jag har tillbringat min barndom i USA och i Israel och studerat och arbetat i Uzbekistan, Turkmenistan, Japan och Spanien. Genom internationell erfarenhet har jag en förståelse för hur megatrender förändrar marknader och påverkar konsumenternas beteende. Jag inspireras av användningen av lokalism, kulturarv och regional identitet för att utveckla tjänster, produkter och processer.

Du kan kontakta Susana Aalto via e-post: susanah.aalto@viexpo.fi