Hjälp av Viexpo

Hjälp av Viexpo

Business Finlands nya företagsfinansiering för krissituationer ger SME-företag och midcap-företag en möjlighet att blicka framåt och utveckla verksamheten målinriktat för att överkomma coronavirusets påverkan.

Det finns två typer av finansiering. Den ena är till för att planera och göra förundersökningar (max. 10 000 euro) och den andra för att förverkliga utvecklingsarbetet (max 100 000 euro). Finansieringarna ingår i de minimis -finansieringen och kräver således att företagets kvot ännu inte är full.

I finansieringen godkänns kostnader som företagets egna lönekostnader inklusive bikostnader till den del som personalen jobbar med projektet samt köptjänster. Dessutom godkänns flat rate, som är 20 % av den sammanlagda summan av lönekostnader och kostnader för köptjänster.

Ansökningen är enkel vilket gör tröskeln för att ansöka låg och också beslut kommer snabbt. Projektplanen måste naturligtvis göras noggrant och i den skall ingå tydligt målet med projektet, hur det förverkligas, vilka resultat som förväntas nå samt budgeten.

Nu om någonsin är det skäl att blicka mot framtiden och börja planera för att överkomma coronavirusets effekter så snabbt som möjligt, samtidigt som företaget skapar nya affärsmodeller. Finansieringen möjliggör nya planer och utvecklande för framtiden.

Mera detaljerad information finner du på Business Finlands webbplats på finska. Information på svenska är också under arbete.

Viexpo vill gärna hjälpa ditt företag t.ex. med att planera projektet och göra ansökningen. Kontakta våra experter så kan vi tillsammans börja göra lämpliga planer för att ditt företag kan överkomma coronavirusets effekter.

Viexpos experter och deras kontaktuppgifter finner du nedan.

Med vänliga hälsningar,
Viexpos personal