Hur bygger man ett internationellt varumärke?

Hur bygger man ett internationellt varumärke?

Nu har ni möjlighet att bygga ert företagsvarumärke till internationellt tillsammans med en av de bästa varumärkesdesigners i Finland. Janne Kaitala från Werklig leder den tredje workshopen inom Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet, och då koncentrerar vi oss på att bygga varumärket på företaget som håller på att bli internationellt, samt på go-to-market strategin.

Vad avses då med varumärket? Det syftar på den bild som hör samman med företaget och dess produkter. Med varumärket strävar man till tillväxt i företagets försäljning, eftersom kunderna är villiga att betala för ett bra varumärke och fatta beslutet att köpa snabbare. Man kan dock tala om ett varumärke först när den är tillräckligt känd i den eftersträvade målgruppen. För att bli känd krävs tid och investeringar.

I denna workshop får deltagarna förutom varumärkesutbildning också utarbeta en positioneringsuppgift om internationaliseringen i sitt företag. Denna uppgift kan sedan vara som grund för att utarbeta och/eller specificera sitt företags värdeerbjudande och spetsen för den internationella kommunikationen – det som de vill bli kända för.


Janne Kaitala (CEO, varumärkesstrategist, coach) är specialist på att bygga varumärken och har lett över 100 projekt med syftet att förnya eller bygga upp ett varumärke, bl.a. Kyrö Distillery, Amos Rex, Nyhtökaura, Helsingfors stad, Remu, Henua och Holvi. Han är marknadsföringsekonom och den andra grundaren för Werklig.


Workshoppen hålls i Kokkolan Snellmankoti tisdagen 29.10.2019 kl. 11.30-16.30. 

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälning. Du kan anmäla dig här: http://bit.ly/Widen29lokakuuta2019

Sista anmälningsdagen är torsdagen 24.10.2019.

Lisätietoja kasvuohjelmasta antaa:

Mera information om tillväxtprogrammet av:

Maarit Mäkelä 
projektledare, exportutvecklare
050 3737 044
maarit.makela@viexpo.fi
www.viexpo.fi/widen


Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet administreras av andelslaget Viexpo. Internationaliseringsprogrammet har som mål att påbörja export hos företag från Mellersta Österbotten. Tillväxtprogrammet finansieras av Mellersta Österbottens förbund, Karlebynejdens utveckling Ab, Kaustbys ekonomiska region, Kannus stad och Perho kommun.