Information om coronavirus för företagen

Information om coronavirus för företagen

Ni har väl noterat att flera aktörer har samlat coronainformation för företagare på sina webbplatser?
Vi har samlat nedan länkar som säkert är till nytta när man söker information.

På Arbets- och näringsministeriets webbplats finns frågor och svar. Dessutom finns där samlade alla aktuella pressmeddelanden.
På den finska sidan finns också råd för företagen på finska.Österbottens NTM-central har samlat ett omfattande paket med information.
Information till företag p.g.a. coronasituationen – Österbotten, Mellersta Österbotten.
På webbplatsen hittar man också rikligt med länkar till olika aktörers webplatser.Företagarna i Finland har öppnat en webbplats med coronainformation för företagare på finska. En svenska version är under arbete.
På webbplatsen finns omfattande information bl.a. råd för arbetsgivare, information om distansarbete, när en arbetstagare blir sjuk, om resandet, löneutbetalning o.s.v. Det finns dessutom svar på frågor och uppgifter om rådgivning.
Du kan också hitta svar på svenska.Finnvera har också reagerat snabbt på hur coronaviruset kan påverka företagens behov för finansiering. Finnvera har publicerat anvisningar för företagare på finska. På webbplatsen får du information om hur Finnvera kan hjälpa till och deras kontaktuppgifter för att kunna fråga mera.Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd i Corona krisen stängs 8.6.2020 kl. 16.15, när det nya kostnadsstödet tas i bruk.
Se närmare i NTM-centralens nyhet.


Business Finlands nya företagsfinansiering för krissituationer ger SME-företag och midcap-företag en möjlighet att blicka framåt och utveckla verksamheten målinriktat för att överkomma coronavirusets påverkan.
Viexpo vill gärna hjälpa ditt företag t.ex. med att planera projektet och göra ansökningen. Kontakta våra experter så kan vi tillsammans börja göra lämpliga planer för att ditt företag kan överkomma coronavirusets effekter.Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd i Corona krisen stängs 8.6.2020 kl. 16.15, när det nya kostnadsstödet tas i bruk.
Se närmare i NTM-centralens nyhet.


NTM-centralens finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset är till för företag som har 1–5 anställda och dessutom för alla enskilda näringsidkare.
Svar på de vanligaste frågor när det gäller denna finansiering (på finska).Nu är det viktigt att all information hittar fram. Team Finland har samlat länkar till de infopaket till företagare som nätverket och många andra aktörer inom statsförvaltningen har utarbetat om coronavirussituationen, dess inverkan och åtgärder som olika organisationer erbjuder för att hantera krisen.
Se vilka tjänster olika aktörer erbjuder till hjälp för företagen.Rådgivare från din region kan vara till hjälp.
En lista på de regionala företagsrådgivningsorganisationerna finns på finska i adressen . Det är fråga om tjänster av ca 400 kunniga företagsrådgivare.


Viexpos personal är också till företagens förfogande. Vi vill hjälpa företagen och ge råd under denna utmanade situation. Vi jobba enligt rekommendationer på distans, men vi kan kontaktas per telefon och e-post liksom vanligt.