Innovationer och diskussioner på SIMA 2019-mässan

Innovationer och diskussioner på SIMA 2019-mässan

Den framgångsrika SIMA 2019-mässan inom lantbruksbranschen arrangerades 24.–28.2.2019 på mässområdet Villepinte i Paris. Viexpo var SIMA 2019-mässans officiella representant och samarbetspartner i Finland.

Denna fyradagarsmässa samlade mängder av deltagare och förde samman experter till och med från 5 olika kontinenter. I år deltog 1 770 företag och sammanlagt 232 000 experter i mässan med syftet att leta upp och presentera nya innovationer, diskutera utmaningar angående branschen samt hitta lösningar inom lantbruksarbete.

På mässan arrangerades olika möten och konferenser där man bl.a. diskuterade nutida utmaningar beträffande ekologiskt lantbruk och digital utveckling. I samband med mässan arrangerades också ett populärt specialevenemang för tredje gången. Evenemanget var avsett för uppstartsföretagen inom den snabbt framåtskridande lantbruksbranschen.

I år deltog 8 finska lantbruksföretag i mässan. Företagen lämnade mässan med positiva resultat och var överlag nöjda med mässans utbud.

 

Mera information:

Elina Ruohonen

+358 50 385 4373
elina.ruohonen(at)viexpo.fi