Konsultation

Med hjälp av Viexpos konsulttjänster får du viktig information om hur bra ditt företags satsningar fungerar.

Viexpos expert hjälper dessutom ditt företag att hitta nya infallsvinklar och se i vilken riktning det lönar sig att utveckla verksamheten.

Viexpos konsulttjänster – Är ni redan nu på rätt väg?

Viexpos konsulttjänster ger dig tillgång till ett brett nätverk som byggts upp runtom i världen under 50 år. Konsulterna har stor kompetens och mångsidig erfarenhet från olika branscher. När du anlitar Viexpos kunniga proffs kan du koncentrera dig på ditt eget arbete och lita på expertens konsulthjälp. Det är också möjligt att få särskild finansiering för konsulttjänsterna.

 

Du kan också be om mera information om våra exportchefs- och exportassistenttjänster!

 

Ta kontakt och fråga!

NTM-centralen: KEHPA-analys- och konsulttjänster

NTM-centralens utvecklingstjänster för företag är avsedda för SMF-företag som har en stark egen vilja att utveckla och utvecklas – och som dessutom har förutsättningar att göra det. Målet med tjänsterna är tillväxt, förnyelse och effektivitet.

 

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan. Tjänsten är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. För att förverkliga den utvecklingsplan som görs upp utgående från analysen får du råd om nödvändiga utvecklingsåtgärder – konsulttjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster.

 

Läs mera

 

 

Resultatet av konsulttjänsterna är en analys av ämnesområdet och en rapport samt rekommendationer om fortsatta åtgärder till företaget. Konsulttjänsterna är indelade i fem delområden för utveckling av affärsverksamheten och dessa används för att skräddarsy de utvecklingsåtgärder som bäst lämpar sig för företagets behov:

 

  • Tillväxt och förnyelse
  • Produktivitet och ekonomi
  • Marknadsföring och kundrelationer
  • Ledarskap och personal
  • Kommersialisering av innovationer

 

Läs mera

Ta kontakt

Mera information får du av våra sakkunniga i internationalisering. Du kan kontakta Kristian, Carita eller någon annan av vår sakkunniga.

Vd Kristian Schrey

är NTM-centralens befullmäktigade

KEHPA-analytiker på Viexpo.

 

”Jag har mångårig erfarenhet som företagare inom olika branscher och i uppstartsföretag. Oberoende av bransch vill jag jobba tillsammans med företag som vill växa och skapa förutsättningar för dem att lyckas på den internationella marknaden. Jag jobbar med grundrådgivning och konsultation, koordinering av exportnätverk och med samarbeten som tar sikte på Kina. Jag jobbar på kontoret i Vasa.”

 

kristian.schrey(at)viexpo.fi

+358 50 572 8253

Carita Pöntiö
Senior Advisor

 

”Jag har en stark bakgrund som företagare och vd i livsmedels- och läderbranschen i 15 års tid. Jag har ansvarat för företaget i sin helhet, men speciellt skött försäljning och marknadsföring till kunder i både Europa och övriga världen. Således har jag en bred erfarenhet av handel, internationalisering och export! Jag jobbar på kontoret i Karleby.”

 

+358 44 987 5484

carita.pontio(at)viexpo.fi