Kåre Björkstrand är Viexpos nya internationaliseringsexpert

Kåre Björkstrand är Viexpos nya internationaliseringsexpert

Kåre Björkstrand har 24.8.2020 börjat som Senior Advisor på Viexpo. Kåre är i första hand verksam inom Österbotten, från Jakobstad till Kristinestad, men träffar företag var än det behövs utvecklingsåtgärder för export.

Kåre har lång erfarenhet som exportchef i ett mellanstort företag inom livsmedelsbranschen. Tidigare sålde han bär som råvara för industrin på flera marknader. De största nyckelkunderna var från Norden, Central Europa och Asien, i synnerhet Japan och Kina.


”Export är som att löpa maraton, funderar Kåre, det krävs långsiktighet för att det skall lyckas.”


Kåres starkaste kunnande har att göra med just långsiktig helhetsplanering av exportverksamheten. Dessutom har han omfattande kompetens inom exporthandel, B2B-försäljning, kundanskaffning och upprätthållande av kundrelationer.

Kåre är en lugn och analytisk expert, som anser att det viktigaste är att lyssna på kunden och hitta en lösning tillsammans. Han vill gärna dela med sig av sin erfarenhet som exportchef och sitt kunnande om export. Han beskriver affärsverksamheten som en lagsport där alla bidrar med sin kompetens. Idén är att kunna utnyttja de goda passningarna.

Kåre har redan under första veckan besökt bl.a. Jakobstadsregionen och Vimpeli och träffat våra samarbetspartners. Han kommer att jobba både från kontoret i Vasa och i Jakobstad där han kommer att tillbringa i genomsnitt en dag i veckan.


”Jag väntar med iver på att få träffa företag och hjälpa dem framåt i deras exportprojekt”, planerar Kåre.


Det lönar sig att vara i kontakt med Kåre i alla frågor som gäller export och internationalisering. Med hans erfarenhet och analytiska tankesätt hittar ni säkert den rätta exportstigen för ditt företag.

Vi på Viexpo är mycket nöjda med att ha fått en lugn och kunnig kollega som Kåre i vårt team.

Välkommen till Viexpo, Kåre!


Kåre Björkstrands kontaktuppgifter:
+358 50 536 6655
kare.bjorkstrand@viexpo.fi