Katja Jankens

Katja Jankens

Senior Advisor
NordicHub Manager

katja.jankens@viexpo.fi
+358 50 573 8876

”Varje arbetsdag ger nya möjligheter!”

 

Katja säger att Viexpo hjälper företag att komma in på nya marknader på många olika sätt – genom exportrådgivning, sparring, marknadsanalyser, exportfrämjande resor, internationella mässor, nya nätverk och kontakter, utbildning och projekt. Hon är ansvarig för NordicHub och har lång erfarenhet av att hjälpa företag i Norge och Sverige. Katja jobbar på kontoret i Jakobstad.

 

”Viexpo arbetar på gräsrotsnivå, med små och medelstora företag, till förmån för små och medelstora företag”, säger Katja när hon beskriver Viexpos verksamhet.

 

Katjas roll på Viexpo är mångsidig eftersom hon ansvarar för att utveckla och realisera NordicHub. Hennes andra uppgifter omfattar bl.a. rådgivning av företag och kluster på den nordiska marknaden, och organisering av utbildningar samt nätverksevenemang och -resor för företag och kluster. Dessutom exportrådgivning ansvarar hon för planering och genomförande av mässdeltagande och exportfrämjande resor för företag och företagsgrupper, främst till de nordiska länderna, samt för genomförandet av exportprojekt för företagsgrupper och av olika evenemang.

 

Katja genomför också Viexpos exportprojekt för företagsgrupper vars mål är att arbeta nya marknadsområden och kontakter. Framtida projekt riktar sig, t.ex., till de norska och kanadensiska marknaderna. Hon säger att Skandinavien och i synnerhet Norge som marknadsområden är sin specialkunnande. Katja har starka nätverk i Norge och Sverige samt utmärkta språkkunskaper.

 

”Som NordicHub Manager är jag ansvarig för att utveckla ett starkt nordiskt nätverk och bringa fördelarna av nätverken till företag och kluster.”

 

Enligt Katja är mångsidighet av sitt arbete det bästa med sina arbetsdagar eftersom varje arbetsdag är annorlunda och presenterar nya möjligheter. Dessutom gör det inspirerande teamet Viexpo och naturligtvis kunderna hennes arbete meningsfullt och roligt.

Här kan du boka möte med Katja.
Katja kontaktar dig sedan för att komma överens om detaljer.