Kim Väisänen: Workshop om Exportstrategin

Kim Väisänen: Workshop om Exportstrategin

Kim Väisänen kommer till Karleby och drar en workshop om exportstrategin

Den första utbildningsdagen för Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet har fastställts. Vem kunde vara bättre att tala om export än en serieentreprenör (eller var det misslyckanden…?) som bl.a. fått två Republikens presidents internationaliseringspris, Kim Väisänen. Han om någon kan tala om grunderna för export och dess fallgropar.

Många har säkert en bild och ett hum om strategin i tankarna, men hur många har strategin slutförd och nerskrivet på paper. För att inte tala om resurser tillförfogande. Under workshopen får du göra det utvecklingsarbete som vanligen brukar bli ogjort p.g.a. brist på tid. Och som hjälp har du Kim Väisänen.

I det första skedet av workshopen går Kim igenom grunderna för exporten och de fallgropar som kan dyka upp i synnerhet för företag som just startar med exportverksamhet. I det andra skedet går vi rakt på sak och börjar utarbeta företagsspecifika strategier i Kims handledning.

Workshopen hålls i Kokkolan Snellmankoti torsdagen 12.9.2019 kl. 11-15. Lunchen på egen bekostnad.

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälning.
Du kan anmäla dig här: http://bit.ly/Widenyourmarketsworkshop

Sista anmälningsdagen är fredagen 6.9.2019.

Mera information om tillväxtprogrammet av:

Maarit Mäkelä 
projektledare, exportutvecklare 
050 3737 044
maarit.makela@viexpo.fi
www.viexpo.fi/widen


Widen Your Market – Invest in Export -tillväxtprogrammet administreras av andelslaget Viexpo. Internationaliseringsprogrammet har som mål att påbörja export hos företag från Mellersta Österbotten. Tillväxtprogrammet finansieras av Mellersta Österbottens förbund, Karlebynejdens utveckling Ab, Kaustbys ekonomiska region, Kannus stad och Perho kommun.